26/09/2021 - 18:40

Ðiều chỉnh dự toán xây dựng 4 gói thầu xây lắp của dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban Công văn số 4094/UBND-XDÐT ngày 23-9-2021 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng các gói thầu xây lắp thuộc dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ.

Theo đó, UBND thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự toán xây dựng các gói thầu xây lắp số 01 và 04; sử dụng từ nguồn dự phòng phí và giá trị giảm giá dự thầu các gói thầu 01, 02, 03, 04 thuộc dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ để thực hiện điều chỉnh thiết kế bổ sung hạng mục các gói thầu này.

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư trên 810,7 tỉ đồng, tương đương 33,78 triệu Euro, từ nguồn vốn ODA do Cơ quan Phát triển Pháp AFD tài trợ và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến là 5.160m, chia làm 4 gói thầu. Trong đó, đoạn kè bảo vệ bờ phải dài 2.710m; đoạn kè bảo vệ bờ trái dài 2.450m. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, trong quá trình thi công, do chịu tác động của triều cường, biến đổi khí hậu dẫn đến địa hình lòng sông thay đổi nên tại các gói thầu phía bờ phải và bờ trái đã xuất hiện một số đoạn, điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 200m. Việc đề xuất điều chỉnh dự toán các gói thầu nhằm triển khai thực hiện các biện pháp khảo sát, xử lý kỹ thuật, bổ sung phương án thi công phù hợp để khắc phục tình trạng sạt lở và triển khai thi công hoàn thiện toàn tuyến. 

MINH HUYỀN

 

Chia sẻ bài viết