14/01/2021 - 19:11

Ðề nghị xây dựng các khu tái định cư

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị quan tâm xây dựng các khu tái định cư (TÐC), đáp ứng yêu cầu bố trí nền TÐC cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Trong năm 2020, thành phố đang triển khai thực hiện 7 dự án khu TÐC. Trong đó:

- Nhóm dự án đã đấu thầu, đang triển khai xây dựng: 

Khu TÐC quận Ô Môn: Công trình khởi công xây dựng ngày 23-6-2020, thời gian hợp đồng thực hiện dự án với nhà thầu thi công là 360 ngày, kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, do đây là công trình trọng điểm của thành phố, chủ đầu tư tích cực đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành dự án trong 200 ngày để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện việc bố trí TÐC cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Khu TÐC quận Thốt Nốt: Dự án khởi công ngày 25-9-2020. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2021.

- Nhóm dự án đang đấu thầu: Khu TÐC quận Cái Răng. Dự án đã tiến hành chi trả bồi thường đợt 1 cho người dân bị ảnh hưởng và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Ðang thực hiện thủ tục đấu thầu và chuẩn bị khởi công xây dựng.

- Nhóm dự án đang chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân, chuẩn bị triển khai đấu thầu thi công, bao gồm:

Khu TÐC quận Ninh Kiều: Dự án đã phê duyệt kinh phí bồi thường 2 đợt với tổng giá trị 141,714 tỉ đồng. Ðơn vị tư vấn đang triển khai thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để đấu thầu thi công.

Khu TÐC quận Bình Thủy (khu 1): Chủ đầu tư dự án đã chi trả bồi thường đợt 1 cho người dân bị ảnh hưởng. Hiện nay, chủ đầu tư đã trình Sở Xây dựng thiết kế bản vẽ thi công.

Khu TÐC huyện Phong Ðiền: Dự án đã được phê duyệt phương án tổng thể bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, dự án còn vướng mắc trong áp giá cây trồng, chưa chi trả bồi thường thiệt hại. Chủ đầu tư đang trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.

Dự án khu TÐC phường Long Hòa (khu 2) đã được HÐND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến 426,864 tỉ đồng. Chủ đầu tư đang tiến hành song song việc trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và lập dự án đầu tư, sẽ tiến hành trình dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Chia sẻ bài viết