22/09/2020 - 18:52

Ðề nghị thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Ðồng thời, kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, củng cố và phát huy vai trò các kênh phân phối truyền thống, phát triển các loại hình thương mại hiện đại. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Công Thương như sau:

Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước để kết nối cung cầu, tìm kiếm thị trường, hình thành các chuỗi cung ứng nông sản cho các chợ đầu mối, các công ty chế biến nông sản, các siêu thị để giới thiệu sản phẩm đặc trưng của thành phố, sản phẩm phục vụ Tết…

Ðồng thời, phối hợp thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại: hỗ trợ mời các doanh nghiệp trên địa bàn tham dự hội chợ triển lãm, kết nối cung cầu trong và ngoài nước; phối hợp tham gia hoạt động kết nối cung cầu và giới thiệu sản phẩm của các địa phương; hỗ trợ các tỉnh tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương do gặp khó khăn đầu ra bởi tình hình dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, phối hợp tư vấn, hướng dẫn thực hiện xây dựng thương hiệu truy xuất nguồn gốc xuất xứ và phát triển chuỗi cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn. Hỗ trợ Hội Nông dân, Liên minh các hợp tác xã trong liên kết tiêu thụ; tổ chức gặp gỡ giữa Hội Nông dân, Liên minh hợp tác xã với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho các sản phẩm.

Ðặc biệt, để góp phần phát triển chuỗi cung ứng an toàn hiện đại, Sở cũng đã kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, củng cố và phát huy vai trò các kênh phân phối truyền thống, phát triển các loại hình thương mại hiện đại. Trong đó, phát triển được 11 siêu thị, 6 trung tâm thương mại, 107 chợ và 137 cửa hàng tiện ích. Ngoài ra, còn phát triển thêm một số chợ đêm, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong hoạt động mua sắm. Hiện nay, đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Ðầu tư xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại của thành phố giai đoạn 2021-2025.

Sở cũng đã phối hợp, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động chợ Tân An, chợ An Lạc, đề xuất phương án di dời chợ theo chỉ đạo của UBND thành phố; phối hợp các quận, huyện rà soát báo cáo tình hình cải tạo nâng cấp đầu tư xây dựng các chợ trên địa bàn. Ðồng thời, phối hợp triển khai đề án xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử thành phố để góp phần hình thành kênh thương mại hiện đại, giới thiệu sản phẩm dịch vụ và kết nối thông tin nền tảng web cho người bán với người mua dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, kết nối mua bán hàng hóa.

Chia sẻ bài viết