22/02/2021 - 20:58

Ðề nghị tặng quà kịp thời cho các cụ 90 tuổi

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh tại một số địa phương tổ chức lễ mừng thọ các cụ 90 tuổi, nhưng quà tặng chưa kịp thời theo quy định. Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo khắc phục tình trạng này. Nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố như sau:

Năm 2019, TP Cần Thơ thực hiện mức chi chúc thọ, mừng thọ cho 970 người 90 tuổi, với tổng kinh phí 630,5 triệu đồng (bao gồm quà tặng và tiền mặt). Năm 2020, thành phố thực hiện mức chi chúc thọ, mừng thọ cho 1.463 người 90 tuổi, với tổng kinh phí 1,31 tỉ đồng (bao gồm quà tặng và tiền mặt). Do quà tặng chúc thọ, mừng thọ người 90 tuổi, theo quy định phải đấu thầu chào hàng cạnh tranh, quy trình thủ tục thực hiện đấu thầu rất chặt chẽ và mất nhiều thời gian, từ đó, dẫn đến việc tặng quà cho người người 90 tuổi bị chậm trễ.

Ngày 24-9-2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã thông báo và hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện nhận tiền mặt để trao tại lễ mừng thọ, chúc thọ người 90 tuổi; còn quà tặng sẽ trao tặng sau. Kết quả, 8/9 quận, huyện đã nhận, trao tặng tiền mặt kịp thời tại Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1 tháng 10), riêng quận Bình Thủy đến ngày 15-10-2020 mới đến nhận tiền mặt.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri quận Bình Thủy và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Hằng năm, Sở sẽ phối hợp với Sở Tài chính sớm tham mưu UBND thành phố thực hiện đấu thầu mua quà tặng kịp thời để tặng đúng dịp tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ các cụ 90 tuổi.

Chia sẻ bài viết