04/05/2022 - 18:59

Ðề nghị sớm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Cử tri tiếp tục đề nghị sớm thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án: kè sông Cần Thơ thuộc khu vực 5, phường An Bình; dự án khu đô thị tái định cư Cửu Long. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

- Dự án kè sông Cần Thơ thuộc khu vực 5, phường An Bình: Dự án này do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều, trực thuộc UBND quận Ninh Kiều thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hiện dự án chưa có quỹ nền tái định cư để bố trí cho các hộ dân ảnh hưởng tại dự án. Vị trí tái định cư dự kiến: khu tái định cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, khu tái định cư Ninh Kiều.

- Dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long:  Vừa qua, UBND quận Bình Thủy đã ban hành Quyết định phê duyệt chính sách tái định cư cho 379 hộ; trong đó, có 146 hộ đủ điều kiện tái định cư (gồm: 52 hộ đủ chuẩn, 94 hộ xét mua). Chủ đầu tư đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất 86 nền, Trung tâm đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức bốc thăm, giao nền cho 42 hộ, tương đương 86 nền.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Hội đồng bồi thường dự án đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Ðầu tư bất động sản Cửu Long) chuyển nguồn nền để phục vụ việc bố trí cho hộ dân theo quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được nguồn nền từ chủ đầu tư. Do vậy, khi nhận được nguồn nền, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức bốc thăm, giao nền cho các hộ dân theo quy định.

Chia sẻ bài viết