02/09/2020 - 16:40

Ðề nghị quy hoạch vùng chuyên canh trong sản xuất nông nghiệp

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị quy hoạch vùng chuyên canh trong sản xuất nông nghiệp. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố như sau:

Việc hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp cho phép khai thác có hiệu quả các lợi thế về điều kiện sinh thái nông nghiệp (đất, khí hậu, nước), điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau giữa các đơn vị. Vì vậy, ngành Nông nghiệp thành phố đã định hướng xây dựng vùng chuyên canh trên các nhóm cây trồng:

- Mô hình cánh đồng lớn trên lúa:

Từ vụ hè thu 2011, TP Cần Thơ triển khai mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, với diện tích 400ha tại ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Phát huy những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp thành phố tiếp tục mở rộng mô hình và thực hiện tốt việc áp dụng các tiến bộ khoa học tiên tiến một cách đồng bộ, hiệu quả trên diện tích lớn, rút ngắn khoảng chênh lệch về năng suất giữa các hộ nông dân, các vùng sản xuất, nâng cao năng suất bình quân trong toàn thành phố.

Từ năm 2017 đến 2018, tiếp tục duy trì và mở rộng 93 mô hình cánh đồng lớn, với tổng diện tích 23.211ha và 16.349 hộ tham gia. Ngoài ra, Công ty Nông nghiệp Cờ Ðỏ hợp đồng bao tiêu diện tích 5.291ha tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ và Công ty Nông trường Sông Hậu hợp đồng bao tiêu 3.020ha tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ.

Năm 2019 đã triển thực hiện được 113 cánh đồng mẫu lớn với diện tích 29.661ha và 21.342 hộ. Nông dân trong cánh đồng lớn tuân thủ quy trình sản xuất, từng bước giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân bón; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, đảm bảo thời gian cách ly và bảo vệ môi trường. Từ đó, đảm bảo năng suất lúa, nâng cao lợi nhuận so với bên ngoài mô hình từ 2.952.000-5.500.000 đồng/héc-ta.

Từ nền tảng trên, các tổ nhóm liên kết thực hiện cánh đồng lớn từng bước xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã đủ điều kiện đáp ứng tiêu chí hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng của dự VnSAT. Hiện nay, đã có 12 hợp tác xã được Ban Quản lý dự án Trung ương thống nhất hỗ trợ đầu tư với mức đầu tư tương đương 400.000 USD/hợp tác xã; đã có 2 hợp tác xã hoàn thành thi công, các hợp tác xã còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Vụ đông xuân 2019-2020, thành phố duy trì và mở rộng 119 mô hình cánh đồng lớn, với tổng diện tích hơn 31.563ha, cao hơn 1.002ha so với vụ đông xuân 2018-2019. Nông dân tham gia cánh đồng lớn được tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến, có 40% diện tích thực hiện cánh đồng lớn được bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường từ 50-150 đồng/kg. Bên cạnh đó, Công ty Nông nghiệp Cờ Ðỏ hợp đồng bao tiêu diện tích 5.291ha tại xã Thanh Phú, huyện Cờ Ðỏ và Công ty Nông trường Sông Hậu hợp đồng bao tiêu 1.789ha…

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết