14/10/2021 - 20:37

Ðề nghị phát triển không gian du lịch phía Tây

Cử tri đề nghị quan tâm phát triển không gian du lịch phía Tây (gồm các quận, huyện Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Cờ Ðỏ, Vĩnh Thạnh) để hỗ trợ cho không gian du lịch trung tâm, góp phần nâng cao sinh kế của người dân. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố như sau:

Theo quy hoạch, cụm du lịch phía Tây, trước mắt tập trung khai thác các sản vật địa phương, như: trái cây, sản phẩm quà tặng… phục vụ du khách và cung cấp cho cụm du lịch trung tâm. Ðồng thời, khuyến khích các địa phương nghiên cứu, đầu tư phát triển du lịch dựa vào thế mạnh nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế địa phương. Trước mắt là tập trung thực hiện Ðề án phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt nhằm thúc đẩy các địa phương cụm du lịch phía Tây phát triển.

Ðể thực hiện định hướng đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phối hợp rà soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HÐND của HÐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Song song đó là đẩy mạnh công tác mời gọi đầu tư xây dựng các dự án du lịch trọng điểm trong danh mục các dự án mời gọi đầu tư đã được phê duyệt của thành phố. Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; phát triển các loại hình sản phẩm du lịch sông nước gắn với du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, du lịch cộng đồng có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao...

Chia sẻ bài viết