17/09/2020 - 19:06

Ðề nghị nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị có giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 4 cơ quan báo chí, với nhiều sản phẩm báo chí phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Bên cạnh báo chí địa phương, thành phố còn có 61 cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo, đài Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn. Ngoài ra, còn có 2 mạng truyền hình cáp, với khoảng 101.000 thuê bao; các mạng truyền hình internet; cổng thông tin điện tử thành phố (với 32 cổng thành phần) và hệ thống đài truyền thanh các quận, huyện.

Về cơ bản, các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; tuyên truyền cổ vũ kịp thời những điển hình tiên tiến; đấu tranh có hiệu quả với các hiện tượng tiêu cực, các loại tệ nạn xã hội, âm mưu của các thế lực thù địch. Báo chí đã đưa hình ảnh quê hương, con người Cần Thơ đến với mọi miền đất nước và bạn bè thế giới, làm cho thế giới hiểu hơn về Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, với những tiềm năng và đang tích cực hội nhập sâu rộng với thế giới. Nhiều cơ quan báo chí, văn phòng đại diện báo chí trên địa bàn thành phố đã thực hiện tốt công tác xã hội, tổ chức các phong trào thể thao sôi nổi…

Bên cạnh những việc đã làm được, vẫn còn một số hạn chế, như: công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện đầy đủ dẫn đến tình trạng báo chí thiếu thông tin kịp thời, chính thống. Khối lượng công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản ngày càng nhiều, phức tạp và nhạy cảm, nhưng thiếu phương tiện, thiết bị lưu trữ kiểm soát; đội ngũ cán bộ quản lý thiếu nhân sự và kinh nghiệm, nhất là lĩnh vực quản lý trang mạng điện tử; văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu và không theo kịp với sự phát triển của xã hội…

Chia sẻ bài viết