03/12/2023 - 18:18

Ðề nghị lắp đặt hệ thống thoát nước

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị lắp đặt hệ thống thoát nước trên quốc lộ 91. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Ngày 5-9-2023, Khu Quản lý Ðường bộ IV có công văn số 2392/KQLÐBIV-QLBTKCHTGT về việc phối hợp kiểm tra hiện trường hệ thống thoát nước dọc tuyến quốc lộ 91 đoạn qua quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn Km14+000 - Km50+889 theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo đó, Khu Quản lý đường bộ IV giao Văn phòng Quản lý đường bộ IV.5 phối hợp cùng Công ty Cổ phần Ðầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang và các bên liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường các vị trí ngập úng trên đoạn tuyến qua địa bàn quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ (theo phản ánh của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Trong đó yêu cầu: làm rõ nguyên nhân gây ngập úng ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến; thống kê vị trí, lý trình, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm; tổng kinh phí dự kiến để giải quyết thoát nước tại các đoạn tuyến trên (đảm bảo không trùng lắp với khối lượng đã thực hiện trước đây). Ðồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần Ðầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình trung tu đã được chấp thuận; tăng cường công tác quản lý, bảo trì đường bộ, tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh dọc đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, tránh tình trạng ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến. Mọi chậm trễ, để xảy ra sự cố đáng tiếc, Công ty Cổ phần Ðầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hiện nay, Văn phòng quản lý Ðường bộ IV.5 đang phối hợp với các đơn vị thực hiện kiểm tra hiện trường. Sở Giao thông vận tải sẽ cập nhật kết quả sau khi có phản hồi của cơ quan chức năng.

Chia sẻ bài viết