23/01/2021 - 21:59

Ðề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng

Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường tránh quốc lộ 91 và thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện dự án đường tỉnh 922 (đoạn từ Nhà máy nhiệt điện Ô Môn đến cầu Rạch Chanh). Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

- Việc lắp đèn chiếu sáng trên tuyến đường tránh quốc lộ 91: Phạm vi đoạn tuyến từ Km21+105,32 - Km24+508,35 đã được nhà đầu tư BOT (Công ty Cổ phần quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang) đầu tư xây dựng xong tuyến mới (tránh tuyến quốc lộ 91 cũ). Tuy nhiên, khi đầu tư xây dựng do tuyến tránh không đi qua khu vực đô thị nên không xem xét đến việc đầu tư hệ thống chiếu sáng. Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri và sẽ phối hợp với UBND quận Ô Môn và nhà đầu tư BOT để xem xét, đề xuất lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến tránh quốc lộ 91 nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

- Về thời gian thực hiện dự án đường tỉnh 922: Dự án đường tỉnh 922 (đoạn qua Nhà máy nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2533/QÐ-UBND ngày 11-11-2020. UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư dự án. Dự án có tổng chiều dài tuyến là 1.012m, từ điểm giao đường vào Nhà máy nhiệt điện Ô Môn đến đường số 2 (đường Ðặng Thanh Sử), với tổng mức đầu tư là 42,9 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2023.l

Chia sẻ bài viết