22/04/2024 - 18:37

Ðề nghị hỗ trợ kinh phí các hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công

Cử tri huyện Thới Lai tiếp tục phản ánh quá trình thi công làm đường, cầu Tắc Cà Ði trên đường tỉnh 922 đã làm nứt nhà và thiệt hại sản xuất của một số hộ dân. Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ các hộ dân. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ như sau:

Sau quá trình thi công công trình làm nứt nhà một số hộ dân, Ban Quản lý dự án đã phối hợp các ngành chức năng, nhà thầu thi công và các bên liên quan tiến hành lập biên bản và kiểm tra nhà, đất của các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngày 31-3-2022, Ban Quản lý dự án có Công văn số 401/BQLDA-KT gửi các nhà thầu về việc đề nghị các nhà thầu kiểm tra, giải quyết dứt điểm việc thi công làm đất tràn, gây nứt nhà dân và hư hỏng đường dân sinh dưới dạ cầu trong quá trình thi công dự án, nhưng chưa nhận được phản hồi. Ngày 21-11-2023, Ban Quản lý dự án tiếp tục có công văn nhắc nhở và yêu cầu các nhà thầu thi công khẩn trương kiểm tra, giải quyết dứt điểm về chi phí sửa chữa và biện pháp khắc phục cho các hộ dân.

Ban Quản lý dự án đang tiếp tục liên hệ và đôn đốc các nhà thầu thi công giải quyết dứt điểm cho các hộ dân.

 

Chia sẻ bài viết