18/06/2021 - 19:48

Ðề nghị duy tu, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp

Cử tri các quận, huyện đề nghị thành phố duy tu, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp do ngập nước để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Ðồng thời, triển khai thí điểm các mô hình chống ngập trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Các đợt mưa, bão và triều cường dâng cao trong tháng 10 năm 2020 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải đã có báo cáo; đồng thời, tham mưu Thường trực UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương có giải pháp khắc phục.

Xét báo cáo của Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố đã chỉ đạo, giao các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện triển khai các giải pháp khắc phục hư hỏng hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố. UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện xây dựng đề án, chương trình chống ngập chung cho thành phố để trình UBND thành phố phê duyệt và đưa các công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo để thực hiện.

Chia sẻ bài viết