21/05/2024 - 08:56

Ðề nghị điều chỉnh quy hoạch dự án đường dự mở 

Cử tri quận Bình Thủy tiếp tục đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch dự án đường (dự mở) số 36 đi ngang qua địa bàn khu vực 1, phường An Thới, vì quy hoạch này chưa thực hiện, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Tuyến đường dự mở đường số 36 song song theo đường Trần Quang Diệu (đoạn cặp sông Bình Thủy và rạch Sao), cách đường Trần Quang Diệu hiện hữu khoảng 60m-100m.

Thời gian qua, các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường An Thới đã được nâng cấp, mở rộng liên thông nhau nên việc dự mở đường số 36 hiện nay không còn phù hợp. UBND quận Bình Thủy đã có Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 13-7-2023 gửi Sở Xây dựng TP Cần Thơ rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn quận Bình Thủy, trong đó có kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố hủy bỏ đường dự mở số 36 trong quá trình điều chỉnh Ðồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục báo cáo, kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố điều chỉnh hủy bỏ đường dự mở số 36 nêu trên.

Chia sẻ bài viết