23/09/2023 - 09:16

Ðề nghị đầu tư cầu, đường

Cử tri quận Cái Răng phản ánh các dự án Lô số 14A và 14B, Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng quy hoạch treo nhiều năm nên chưa được đầu tư cầu, đường. Cử tri đề nghị thành phố rà soát, có kế hoạch đầu tư cầu, đường giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án Lô 14A và lô 14B tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng, đang được thành phố tập trung kêu gọi nhà đầu tư đủ năng lực theo pháp luật về đầu tư để sớm thực hiện đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt. Trong giai đoạn chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt, việc quản lý đô thị được thực hiện theo pháp luật về xây dựng hiện hành. Trong đó, việc cung cấp hạ tầng thiết yếu vẫn được tiếp tục đảm bảo theo hiện trạng dân cư trong khu vực.

Thành phố ghi nhận yêu cầu của bà con cử tri và tiếp tục chỉ đạo UBND quận Cái Răng cùng cơ quan chuyên môn có liên quan nghiên cứu, có kế hoạch cụ thể để giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Chia sẻ bài viết