15/04/2024 - 19:35

Ðề nghị có giải pháp hạn chế rác thải nhựa

Cử tri huyện Cờ Ðỏ đề nghị có giải pháp hạn chế rác thải nhựa, vì rất khó phân hủy. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Chương trình giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy - chống rác thải nhựa từ năm 2019 đến nay. Qua đó, nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân. Ðồng thời, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường đối với từng hộ gia đình, ở các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa và ni lông tới môi trường tự nhiên và sức khỏe con người; tăng cường sự tham gia của các cơ quan, đơn vị vào các hoạt động bảo vệ môi trường, tăng cường nâng cao nhận thức và chuyển biến hành vi của cộng đồng về các hoạt động bảo vệ môi trường.

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 30-1-2019 của UBND thành phố về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố, Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 19-4-2019 của UBND thành phố về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố, Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 20-4-2021 của UBND thành phố về tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố và tích cực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi văn bản đến các sở, ban, ngành thành phố triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” nhằm mục đích hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường…

Chia sẻ bài viết