23/06/2019 - 08:17

Ðề nghị cho biết kết quả xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại rạch Cái Chôm

Cử tri đề nghị cho biết kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại rạch Cái Chôm - khu vực Thới Hòa, Thới Ngươn, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Vào thời điểm nước ròng, nước thải dưới rạch Cái Chôm đen ngòm, bốc mùi thôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. (Ảnh tháng 2-2019)

Rạch Cái Chôm nằm trên địa phận quận Ô Môn, là con rạch tiếp nhận nguồn thoát nước thải sinh hoạt của các hộ dân nằm dọc theo tuyến rạch và một phần nước thải từ 2 miệng cống xả thải của Khu Công nghiệp Trà Nóc 2.

5 tháng đầu năm 2019, đoàn thanh tra đột xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra các cơ sở tại khu vực Thới Hòa, Thới Ngươn, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Qua thanh tra, phát hiện 2 trường hợp vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.750.000 đồng, do đã có hành vi vi phạm: Không thực hiện một trong các nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; không lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định. Đồng thời, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các hành vi vi phạm đã gây ra và báo cáo kết quả đã khắc phục xong đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
rạch Cái Chôm