21/06/2019 - 10:02

Ðẩy lùi suy thoái 

Ðảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Ðảng ủy xã Trường Long, huyện Phong Ðiền thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) trong Ðảng, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV). Từ đó, đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Ðảng và thi hành kỷ luật nghiêm minh những CB, ÐV vi phạm, góp phần làm trong sạch nội bộ Ðảng.

Thường trực và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trường Long (bên phải) làm việc với Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Thọ A để nắm tình hình tư tưởng đảng viên trong chi bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long, Đảng bộ xã có 31 chi bộ, 474 ĐV. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác KT, GS việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Bình quân mỗi năm, Đảng ủy thành lập đoàn tiến hành KT, GS 15 chi bộ, với hơn 200 ĐV. Những chi bộ không tổ chức đoàn đến KT, GS thì yêu cầu ban chi ủy gửi báo cáo để GS. Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã lưu ý CB, ĐV các chi bộ cần phát huy ưu điểm; đồng thời, khắc phục những khuyết điểm, tham gia học tập nghị quyết nghiêm túc, tham gia họp lệ chi bộ đầy đủ, thực hiện tốt nhiệm vụ của ĐV, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình… Đồng chí Trần Tấn Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, bộc bạch: “Được sự KT, GS và nhắc nhở của cấp ủy và UBKT Đảng ủy, tôi nghiêm túc tự kiểm điểm, phòng tránh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt là gắn việc tu dưỡng đạo đức, lối sống với nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, tôi đã vận động hiến được 194 đơn vị máu; vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 10 căn nhà cho hộ nghèo, tặng 10 xe lăn cho người tàn tật, hỗ trợ xã 300 bao xi măng xây dựng cầu đường”. 

 Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo chi ủy các chi bộ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, KT, GS và quản lý ĐV. Đồng chí Đặng Thị Nở, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Thọ A, cho biết: “Hằng tháng, trong họp lệ, ban chi ủy quan tâm KT, GS việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ĐV; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để phát hiện và yêu cầu những ĐV có hạn chế, khuyết điểm khắc phục. Ban chi ủy thường xuyên sinh hoạt 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định của Đảng, nhất là Quy định những điều ĐV không được làm để ĐV nắm vững và chấp hành. Nhờ vậy, nhiều năm liền chi bộ không có ĐV vi phạm, suy thoái”. Còn đồng chí Trần Minh Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Phú 2, với sự quan tâm KT, GS và giáo dục chính trị, tư tưởng của ban chi ủy, tất cả 11 ĐV của chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu ra sức phục vụ nhân dân, xây dựng quê hương. Điển hình như vận động nhân dân hiến 2.000m2 đất để nâng cấp, mở rộng đường; hỗ trợ người dân vay 400 triệu đồng để cải tạo vườn kém hiệu quả; vận động xây dựng và sửa chữa 5 căn nhà đại đoàn kết, tình thương.

 Công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã Trường Long đã góp phần ngăn ngừa và đẩy lùi sự suy thoái, vi phạm. Tuy nhiên, theo đồng chí Huỳnh Chí Dũng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ xã có 22 CB, ĐV vi phạm về đạo đức, lối sống; quy định những điều ĐV không được làm; sử dụng bằng giả; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; gả con cho người nước ngoài không báo cáo với tổ chức; bỏ sinh hoạt Đảng không đóng đảng phí… phải thi hành kỷ luật. Trong đó, đáng chú ý là các trường hợp Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, bị kỷ luật cách hết chức vụ; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, bị kỷ luật cách hết các chức vụ; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, bị kỷ luật cảnh cáo. Hay như các trường hợp Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban Công tác mặt trận, công an viên ấp Trường Phú A kê khống để nhận tiền hỗ trợ lúa nước sai quy định, bị kỷ luật các hình thức; Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Trường Phú 1 vi phạm tư cách ĐV (xích mích với người dân), bị  kỷ luật khiển trách...

  Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng, dù được KT, GS, nhắc nhở, động viên và uốn nắn thường xuyên, nhưng do một bộ phận CB, ĐV chưa nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; chưa phát huy tính tiền phong, gương mẫu; kinh tế khó khăn; đi làm ăn xa; ảnh hưởng tư tưởng khi sắp xếp tổ chức bộ máy… dẫn đến suy thoái, vi phạm. Thời gian tới, Đảng ủy chỉ đạo thường xuyên quan tâm công tác KT, GS, nhất là KT, GS việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, tránh những biểu hiện suy thoái được đề cập trong NQTW4 khóa XII và KT, GS việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định nêu gương của Đảng đối với CB, ĐV. Qua đó, kịp thời biểu dương những CB, ĐV tiêu biểu và uốn nắn, nhắc nhở những CB, ĐV còn hạn chế. Đảng ủy cũng đã rà soát và xem xét sàng lọc, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đưa 13 ĐV không tha thiết đứng trong hàng ngũ của Đảng, chấp hành chưa nghiêm quy định Điều lệ Đảng, chưa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của ĐV ra khỏi Đảng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết