05/01/2021 - 08:48

Ðầu tư nhiều công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp 

(CT) - Năm 2020 huyện Thới Lai triển khai 41 công trình thủy lợi tạo nguồn, với tổng vốn đầu tư hơn 17,22 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và tất cả các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Nạo vét kênh mương thủy lợi tại xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Lai, các công trình thủy lợi tạo nguồn trên có tổng chiều dài hơn 107,74km, tổng khối lượng đào đắp đất là 821.474m3, phục vụ cho 10.250ha đất sản xuất nông nghiệp. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp các ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn vận động nhân dân nạo vét 8 công trình thủy lợi nội đồng, với tổng  kinh phí 145 triệu đồng. Các công trình này có tổng chiều dài hơn 5,65km, tổng khối lượng 13.150m3, phục vụ 245ha đất sản xuất nông nghiệp.

Ðể đảm bảo chủ động nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành Nông nghiệp huyện Thới Lai đang tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nước trên các kênh, mương để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền cho triển khai các công trình thủy lợi tạo nguồn và vận động nhân dân thực hiện công tác thủy lợi nội đồng. Năm 2021, huyện dự kiến vận động nhân dân triển khai công tác thủy lợi nội đồng sớm hơn mọi năm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô 2020-2021 dự báo có khả năng đến sớm và diễn biến khốc liệt.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết