26/05/2023 - 20:13

Ðảng ủy Quân sự quận Thốt Nốt sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 

(CT) - Ngày 26-5, Ðảng ủy Quân sự (QS) quận Thốt Nốt tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ QS quận lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dân quân quận Thốt Nốt tham gia giúp dân làm nhà trong Tết Quân Dân năm 2023 ở phường Thạnh Hòa.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ðảng ủy QS quận làm tốt chức năng tham mưu cho Quận ủy, UBND quận xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ của quận ngày càng vững chắc; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, tuyển quân, tuyển sinh QS luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; huấn luyện QS, giáo dục chính trị hoàn thành đúng kế hoạch… Ðảng ủy QS quận lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh. Trong đó, Ðảng ủy QS quận đã tham mưu Quận ủy, UBND quận phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức thành công Tết Quân Dân năm 2023 trên địa bàn phường Thạnh Hòa; tham mưu Bộ CHQS thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với 160 người có công với cách mạng trên địa bàn quận; chỉ đạo Ban CHQS quận thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, cán bộ Quân đội nghỉ hưu qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng trong lực lượng vũ trang vào dịp lễ, Tết với số tiền trên 1,7 tỉ đồng…

Thời gian tới, Ðảng ủy QS quận tiếp tục tham mưu Quận ủy, UBND quận xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội. Ðảng ủy QS quận tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang, chủ động dự báo và nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng có liên quan; xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ðồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong toàn Ðảng bộ, nêu cao tính chiến đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 và các khâu đột phá.

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết