03/05/2018 - 10:12

កម្ម​​វិ​ធី​តំ​បន់​ភ្នំ​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់

កន្លង​ហើយ​ នៅ​ភូមិ​វប្ប​ធម៌-​ទេស​ចរណ៍ បណ្តា​ជន​ជាតិ​វៀតណាម (ដុង​ម៉ូ​-​សេី​ុ​ង​តី- ហា​ណូយ​) បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​សិល្បៈ​មាន​ប​ធាន​បទ​ “តំ​បន់​ភ្នំ​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់​“ សម្តែង​ដោយ​និស្សិត​អនុ​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​​វប្ប​​ធ​ម៌​សិល្បៈ​វៀត​បាក់​​។ នេះ​ជា​ស​កម្ម​ភាព​មួយ​ឋិត​ក្នុង​ចង្កោម​ស​កម្ម​ភាព​នៃ​ប​ធាន​បទ​ “យុវ​ជន​និង​ជន​រួម​ជាតិ​ បណ្តា​ជន​ជាតិ​ជា​មួយ​កោះ​ស​មុទ្រ​មាតុ​ភូមិ​” ​ត្រូវ​​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​នៅ​”ភូមិ​វប្ប​ធម៌​”។

 ឈុត​សម្តែ​ង​ស្លាប​បក្សី​តំ​បន់​ភ្នំ​។

 ច្រៀង​ថែន​ បង្កើត​និ​ទា​ឃរ​ដូវ​។

 ច្រៀង​ជា​គូ

ឈុត​សម្តែង​រ​បាំ “ផ្កា​រីក​នា​រ​ដូវ​ក្តៅ”​

                                                                                ប្រែ ៖ វា៉ន់​តឹន​

 

Chia sẻ bài viết