18/01/2008 - 09:14

Đoàn kiểm tra liên ngành:

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ nhập khẩu 7.000 tấn phế liệu thép sai luật tại Cảng Hải Phòng và Cảng Sài Gòn

Đó là ý kiến của đoàn thanh tra liên ngành gồm: đại diện các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Khoa học và Công nghệ tại cuộc họp bàn về cách xử lý triệt để việc nhập khẩu rác thải nguy hại vào Việt Nam, chiều 17-1 tại Hà Nội do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Qua thực tế kiểm tra, đoàn kiểm tra kết luận các doanh nghiệp nhập thép phế liệu đã không tuân thủ quy định của pháp luật. Đại diện của các doanh nghiệp cũng phải thừa nhận vi phạm Luật Bảo vệ môi trường trong việc nhập các lô hàng phế liệu và việc kiểm tra xử lý của Đoàn là đúng luật. Bốn doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt hành chính, Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát đã thực hiện quyết định tái xuất 29 công-te-nơ thép phế liệu. Trong khi đó, Hiệp hội Thép vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình và cho rằng tất cả các phế liệu, rác thải nguy hại khi đem vào lò nung ở nhiệt độ cao thì rác thải nguy hại cũng sẽ bị phân hủy hết và không gây ô nhiễm môi trường. Chính vì lý do đó mà cho đến nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhập khẩu thép phế liệu vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và còn nhùng nhằng chưa chịu tái xuất các công-te-nơ thép phế liệu.

Một lần nữa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Công Thành kết luận rằng: Các doanh nghiệp nhập khẩu thép phế liệu vi phạm Luật Bảo vệ môi trường thì cứ theo luật mà xử, nếu không xử nghiêm sẽ tạo tiền lệ xấu, khi mà hiện nay rất nhiều rác thải nguy hại đang tràn về hai cảng này. Điển hình là ngày 14-1, Hải quan Hải Phòng đã phát hiện thêm 1 vụ vi phạm, nhập khẩu hàng chục công-te-nơ phế liệu lẫn rất nhiều chất thải nguy hại. Tuy nhiên, nếu việc tái xuất các phế liệu, rác thải nguy hại, gặp khó khăn thì Bộ cũng tính đến giải pháp tiêu hủy, với sự tham gia của ba bộ: Tài nguyên - Môi trường, Công thương, Khoa học - Công nghệ, để việc xử lý các chất thải này được bảo đảm an toàn nhất.

PHƯƠNG ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết