06/06/2012 - 22:27

Xúc tiến thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam

(CT)- Ngày 6-6-2012, tại tỉnh An Giang, Ban vận động thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam (gồm lãnh đạo các địa phương có nuôi cá tra ở vùng ĐBSCL, Tổng cục thủy sản Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội nghề cá Việt Nam và một số đơn vị, doanh nghiệp) đã tổ chức họp nhằm rà soát lại các công tác chuẩn bị cho việc thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam và tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội.

Theo Ban vận động thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam, cá tra là đối tượng nuôi tương đối phổ biến ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, đặc biệt là các địa phương ở ven sông Tiền và sông Hậu. Sản lượng cá tra của ĐBSCL chiếm trên 95% sản lượng cá da trơn của cả nước. Tuy chỉ nuôi với khoảng 6.000ha ở 10 tỉnh, thành nhưng giá trị xuất khẩu cá tra đã liên tục tăng trong thời gian qua và chiếm 29,5% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước, đóng góp khoảng 2% GDP của cả nước. Tính đến cuối năm 2011, khối lượng xuất khẩu cá tra trong vùng đạt trên 600.000 tấn, tương đương 1,806 tỉ USD, tăng 26,5% so với năm 2010. Thị trường tiêu thụ cá tra ngày càng mở rộng, đến nay đã có trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tiêu thụ cá tra của Việt Nam. Đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra ở ĐBSCL đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định cá tra là một trong những mặt hàng chủ lực của cả nước...

Tuy con cá tra có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới nhưng khả năng cạnh tranh của ngành thủy sản nước ta còn yếu và sự hiểu biết của nhiều doanh nghiệp về pháp luật quốc tế còn hạn chế. Do đó, việc thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam không chỉ là mong muốn của các nhà quản lý, những người góp phần tạo nên chuỗi giá trị cá tra mà là yêu cầu phát triển của một sản phẩm có tầm chiến lược. Hiệp hội ra đời sẽ góp phần đưa nghề nuôi cá tra các tỉnh, thành ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung phát triển một cách ổn định, bền vững.

Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết. Các đại biểu cũng đã thông qua các phương án chuẩn bị về nhân sự, tài chính, thủ tục..., đóng góp ý kiến bổ sung nhằm hoàn thiện các công tác chuẩn bị để sớm thành lập hiệp hội và tiến hành đại hội lần thứ nhất trong tháng 7 tới.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết