28/01/2008 - 10:09

Tháng đầu năm 2008

Xuất khẩu hàng hóa của thành phố tiếp tục tăng trưởng

* Lợi nhuận sau thuế của các công ty cổ phần ở TP Cần Thơ tăng gần 60% so với năm 2006

(CT) – Theo Sở Thương mại TP Cần Thơ, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố trong tháng đầu năm 2008 ước đạt 37,4 triệu USD, tăng 0,6% so với tháng 12-2007. Nguyên nhân chủ yếu do kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chủ lực của thành phố đều tăng.

Mặt hàng gạo, dù các doanh nghiệp chỉ thực hiện các hợp đồng của Chính phủ nhưng giá trị kim ngạch vẫn đạt khoảng 714 ngàn USD, tăng 64,7% so với tháng 12-2007. Các mặt hàng khác như: may mặc, giày – dép, da thuộc, hàng thủ công mỹ nghệ có kim ngạch xuất khẩu tăng từ 5,5-46,3%. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng thủy sản tiếp tục thuận lợi, doanh nghiệp đang đẩy mạnh đưa hàng sang thị trường các nước Trung Đông do nhu cầu nhập khẩu của các nước này đang rất lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản TP Cần Thơ cũng như khu vực ĐBSCL chỉ mới bắt đầu ký kết hợp đồng xuất khẩu cho năm 2008, nên kim ngạch chỉ đạt 27,7 triệu USD, giảm hơn 6% so tháng 12-2007.

* Năm 2007, hầu hết các công ty cổ phần trên địa bàn TP Cần Thơ đều làm ăn có hiệu quả. So với năm 2006, lương bình quân của người lao động tăng 10%, doanh thu của doanh nghiệp tăng 13,7%, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 56,9%... Đến cuối năm 2007, TP Cần Thơ đã sắp xếp 61 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó, cổ phần hóa 49 doanh nghiệp (có 1 doanh nghiệp đã giải thể), giao 3 doanh nghiệp cho tập thể người lao động, chuyển 1 doanh nghiệp thành công ty TNHH 1 thành viên, chuyển 2 doanh nghiệp thành công ty TNHH 2 thành viên, sáp nhập 1 doanh nghiệp, phá sản 2 doanh nghiệp và giải thể 2 doanh nghiệp, chuyển 1 doanh nghiệp thành đơn vị sự nghiệp có thu.

TP Cần Thơ đang phấn đấu hoàn tất việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc trong năm 2008. Theo kế hoạch này, TP Cần Thơ sẽ cổ phần hóa Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ, Công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu TP Cần Thơ và 5 đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty Nông súc sản Xuất nhập khẩu Cần Thơ (Cataco); chuyển Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ thành Công ty TNHH 1 thành viên, xem xét cổ phần hóa Công ty Phát triển kinh doanh nhà Cần Thơ...

HÀ TRIỀU-NHẬT CHÁNH

Chia sẻ bài viết