23/06/2021 - 16:08

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái 

(CTO) - Sáng 23-6, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu trực tuyến 9 quận, huyện và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, nhằm sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố... chủ trì hội nghị.

Gần 5 năm qua, BTV Thành ủy đã chỉ đạo triển khai, học tập, quán triệt NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng được nâng lên; cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà NQTW4 nêu ra. Tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên. Nhiều cán bộ, đảng viên đã chủ động đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở hơn; chú trọng giữ gìn đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ yếu kém đã vươn lên vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Lãnh đạo chủ chốt thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy. Ảnh: ANH DŨNG

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII được các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định. 179 tập thể, 227 cá nhân được cấp ủy các cấp gợi ý kiểm điểm đã đề ra những giải pháp khắc phục khuyết điểm có hiệu quả. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, thành phố đã giảm được 3 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 46 ban chỉ đạo, 68 đơn vị cấp phòng, 18 lãnh đạo cấp sở, 162 trưởng, phó phòng, chuyển 18 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên; tinh giản và cắt giảm được 4.052 biên chế, đạt 134,84% kế hoạch giai đoạn 2015-2021. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, qua đó đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 418 đảng viên vi phạm.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh yêu cầu: Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 và các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng. Quan tâm phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, phê phán những tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm kịp thời. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tương; chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp đúng đắn, xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường quản lý hoạt động của báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội; chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí.

Đồng chí Lê Quang Mạnh yêu cầu các cấp, các ngành thành phố tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc, kiên trì thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện tốt kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để xử lý nghiêm, đúng quy định các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái, biến chất. Phát huy tốt vai trò giám sát của Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát cơ sở; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch của các tổ chức cá nhân gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết