05/11/2018 - 06:02

Xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 3713/UBND-XDĐT về việc xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng; trình UBND thành phố xem xét phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch phân khu kết hợp rà soát các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển đô thị TP Cần Thơ. UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 2-10-2017 của UBND thành phố quy định diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; trường hợp cần sửa đổi bổ sung thì tham mưu, đề xuất trình UBND thành phố sửa đổi cho phù hợp. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất biện pháp xử lý các khu dân cư tự phát theo đúng quy định; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và cá nhân liên quan đến việc phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-11-2018.

Chủ tịch UBND quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ và ký các giấy tờ liên quan đến việc phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất, có biện pháp xử lý cụ thể, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-11-2018. Ngoài ra, có biện pháp quản lý chặt chẽ không để phát sinh các khu dân cư tự phát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, xây dựng công trình.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết