01/03/2024 - 21:36

Xét công nhận 3 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu 

(CT) - Chiều 1-3, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP CầnThơ, chủ trì họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã Thạnh Tiến, xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; xã Thới Hưng (huyện Cờ Ðỏ) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp.

Ðến cuối năm 2023, xã Thạnh Tiến, xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh) đều đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Diện mạo nông thôn chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Trong đó, có một số chỉ tiêu, tiêu chí đạt kết quả nổi bật như kết cấu hạ tầng giao thông, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hành chính công, quốc phòng và an ninh… Xã Thới Hưng (huyện Cờ Ðỏ) đã hoàn thành các yêu cầu theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, xây dựng mô hình ấp thông minh tại Ấp Một; lĩnh vực nổi trội trong xây dựng NTM kiểu mẫu về “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn”…

Trên cơ sở các ý kiến phân tích và kiểm tra thực tế trước đó, Hội đồng thẩm định thành phố thống nhất đề nghị công nhận các xã Vĩnh Bình, Thạnh Tiến và Vĩnh Trinh đạt chuẩn xã NTM nâng cao; xã Thới Hưng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu các xã tiếp tục quan tâm nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó, chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân; tổ chức lại sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP… Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp. Quan tâm công tác an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động, phong trào thể dục, thể thao… góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Văn phòng Ðiều phối NTM TP Cần Thơ phối hợp UBND huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Ðỏ và UBND 4 xã sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND thành phố ban hành quyết định công nhận xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết