20/08/2020 - 20:40

Xem xét, thông qua Đồ án quy hoạch quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy

(CT) - Ngày 20-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng TP Cần Thơ nhằm xem xét, thông qua nội dung Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy được thực hiện nhằm cụ thể hóa các nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng thời gian, yêu cầu quản lý nhà nước. Đồng thời, cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch mạng lưới hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch, đảm bảo ổn định trật tự xã hội, an ninh quốc phòng. Định hướng phát triển các không gian đô thị theo hướng toàn diện, cân bằng và bền vững trên cơ sở đề xuất giải pháp quy hoạch sử dụng đất, khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, phát huy bản sắc đô thị sinh thái đặc trưng vùng ĐBSCL...

Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn đề xuất tổ chức không gian phát triển của quận Ninh Kiều phân thành 4 phân khu đô thị: phân khu đô thị đặc thù thuộc địa bàn phường Cái Khế gồm 2 khu vực là cồn Cái Khế và một phần phía Đông cồn Khương; phân khu đô thị ven sông Cần Thơ thuộc địa bàn các phường Tân An, An Lạc, An Hội, Hưng Lợi; phân khu đô thị dịch vụ hiện hữu cải tạo chỉnh trang thuộc địa bàn các phường An Cư, An Phú, Xuân Khánh, An Bình, An Khánh, An Hòa, Thới Bình, An Nghiệp; phân khu đô thị mới mở rộng thuộc địa bàn phường An Bình từ rạch Cái Sơn xuống phía Nam giáp huyện Phong Điền. Còn quận Bình Thủy được định hướng tổ chức không gian phát triển gồm 6 phân khu đô thị...

Qua ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, ông Đào Anh Dũng yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp để điều chỉnh, bổ sung, và đến ngày 15-9 phải hoàn tất Đồ án, trình UBND TP Cần Thơ để thành phố xin ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt. Sở Xây dựng thành phố cần hỗ trợ đơn vị  tư vấn trong việc rà soát, tiếp thu ý kiến và cập nhật  các nội dung cần thiết.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết