Khởi động Tết Quân-Dân năm 2018

Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố phối hợp UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức Tết Quân - Dân tại xã Đông Thắng với chủ đề “Quân Dân Cần Thơ vui Tết, chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Từ đầu tháng 12-2017, Ban tổ chức Tết Quân - Dân đã ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc tại địa phương: xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng Nhà đồng đội, phát quang bụi rậm và trồng hoa trên các tuyến đường... Phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận khí thế ra quân và một số hoạt động ý nghĩa đã và đang diễn ra tại xã Đông Thắng.

 • Bộ đội và dân quân giúp xây dựng Nhà đồng đội cho ông Đào Hoàng Lợi, ở ấp Đông Thắng. Ảnh: PHẠM TRUNG

  Bộ đội và dân quân giúp xây dựng Nhà đồng đội cho ông Đào Hoàng Lợi, ở ấp Đông Thắng. Ảnh: PHẠM TRUNG

 • Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia xây dựng sân chùa MuniutDom RăngSây. Ảnh: PHẠM TRUNG

  Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia xây dựng sân chùa MuniutDom RăngSây. Ảnh: PHẠM TRUNG

 • Đại diện ban, ngành, đoàn thể và người dân trồng hoa trên Tỉnh lộ 922. Ảnh: PHẠM TRUNG

  Đại diện ban, ngành, đoàn thể và người dân trồng hoa trên Tỉnh lộ 922. Ảnh: PHẠM TRUNG

 • Lãnh đạo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Cờ Đỏ thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia thực hiện các công trình Tết Quân - Dân. Ảnh: PHẠM TRUNG

  Lãnh đạo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Cờ Đỏ thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia thực hiện các công trình Tết Quân - Dân. Ảnh: PHẠM TRUNG

 • Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh và lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, Huyện ủy Cờ Đỏ… dự lễ khởi công đường giao thông. Ảnh: PHẠM TRUNG

  Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh và lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, Huyện ủy Cờ Đỏ… dự lễ khởi công đường giao thông. Ảnh: PHẠM TRUNG

 • Bộ đội và dân quân giúp xây dựng Nhà đồng đội cho ông Đào Hoàng Lợi, ở ấp Đông Thắng. Ảnh: PHẠM TRUNG
 • Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia xây dựng sân chùa MuniutDom RăngSây. Ảnh: PHẠM TRUNG
 • Đại diện ban, ngành, đoàn thể và người dân trồng hoa trên Tỉnh lộ 922. Ảnh: PHẠM TRUNG
 • Lãnh đạo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Cờ Đỏ thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia thực hiện các công trình Tết Quân - Dân. Ảnh: PHẠM TRUNG
 • Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh và lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, Huyện ủy Cờ Đỏ… dự lễ khởi công đường giao thông. Ảnh: PHẠM TRUNG