Trường Cao đẳng Cần Thơ đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp

Bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Cần Thơ còn đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp để kịp thời đưa thông tin đến thí sinh. Theo lãnh đạo nhà trường, năm 2020 trường tuyển 2.230 sinh viên cho 23 ngành giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng và 1 ngành cao đẳng Sư phạm Giáo dục mầm non. Trường vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt 3 ngành nghề trọng điểm quốc gia: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Tin học ứng dụng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Sau đây là hình ảnh các hoạt động tuyển sinh hướng nghiệp của trường năm 2020. B.KIÊN- CTV

 • Ban Giám hiệu và thành viên Ban Tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Cần Thơ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức tại Cần Thơ.

  Ban Giám hiệu và thành viên Ban Tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Cần Thơ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức tại Cần Thơ.

 • Trường Cao đẳng Cần Thơ thông tin các ngành tuyển sinh 2020 của trường tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020.

  Trường Cao đẳng Cần Thơ thông tin các ngành tuyển sinh 2020 của trường tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020.

 • Năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Cần Thơ được Bộ LÐ-TB&XH phê duyệt 3 ngành nghề trọng điểm quốc gia: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Tin học ứng dụng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trong ảnh: Sinh viên trường thực hành Tin học.

  Năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Cần Thơ được Bộ LÐ-TB&XH phê duyệt 3 ngành nghề trọng điểm quốc gia: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Tin học ứng dụng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trong ảnh: Sinh viên trường thực hành Tin học.

 • Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cần Thơ (thứ 2, từ phải qua) cùng đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận cờ lưu niệm tại Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020, do Bộ LÐ-TB&XH phối hợp với Sở LÐ-TB&XH, Sở GD&ÐT TP Cần Thơ tổ chức ngày 28-6.

  Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cần Thơ (thứ 2, từ phải qua) cùng đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận cờ lưu niệm tại Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020, do Bộ LÐ-TB&XH phối hợp với Sở LÐ-TB&XH, Sở GD&ÐT TP Cần Thơ tổ chức ngày 28-6.

 • Trong khuôn khổ Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020, bên cạnh được giải đáp thông tin, học sinh hứng thú trải nghiệm trò chơi tại gian tư vấn Trường Cao đẳng Cần Thơ.

  Trong khuôn khổ Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020, bên cạnh được giải đáp thông tin, học sinh hứng thú trải nghiệm trò chơi tại gian tư vấn Trường Cao đẳng Cần Thơ.

 • Ban Giám hiệu và thành viên Ban Tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Cần Thơ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức tại Cần Thơ.
 • Trường Cao đẳng Cần Thơ thông tin các ngành tuyển sinh 2020 của trường tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020.
 • Năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Cần Thơ được Bộ LÐ-TB&XH phê duyệt 3 ngành nghề trọng điểm quốc gia: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Tin học ứng dụng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trong ảnh: Sinh viên trường thực hành Tin học.
 • Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cần Thơ (thứ 2, từ phải qua) cùng đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận cờ lưu niệm tại Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020, do Bộ LÐ-TB&XH phối hợp với Sở LÐ-TB&XH, Sở GD&ÐT TP Cần Thơ tổ chức ngày 28-6.
 • Trong khuôn khổ Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020, bên cạnh được giải đáp thông tin, học sinh hứng thú trải nghiệm trò chơi tại gian tư vấn Trường Cao đẳng Cần Thơ.