Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Cà Mau xung kích trên biên giới biển

Thời gian qua, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác, học tập, chiến đấu, góp phần xây dựng tổ chức đoàn, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, luôn thể hiện là vai trò nòng cốt trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cùng với cấp ủy, chỉ huy các cấp, tuổi trẻ BĐBP luôn đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biên giới biển, tích cực trong công tác phát triển kinh tế-xã hội ở địa bàn đóng quân. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực đã làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trong nhân dân tại vùng đất cuối cùng cực Nam Tổ quốc. Thực hiện: ANH VY

 • Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Đóng (ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) do Tuổi trẻ Đồn BP Tam Giang Tây nhận phụng dưỡng suốt đời.

  Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Đóng (ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) do Tuổi trẻ Đồn BP Tam Giang Tây nhận phụng dưỡng suốt đời.

 • Nhiều học sinh nghèo được hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em đến trường” và theo học tại lớp học tình thương của BĐBP.

  Nhiều học sinh nghèo được hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em đến trường” và theo học tại lớp học tình thương của BĐBP.

 • Tuổi trẻ Hải đội Biên phòng 2 hướng dẫn học sinh trên địa bàn cách sử dụng phao cứu sinh.

  Tuổi trẻ Hải đội Biên phòng 2 hướng dẫn học sinh trên địa bàn cách sử dụng phao cứu sinh.

 • Tuổi trẻ Đồn BP Hòn Khoai tuần bảo vệ mục tiêu trên đảo.

  Tuổi trẻ Đồn BP Hòn Khoai tuần bảo vệ mục tiêu trên đảo.

 • Tuổi trẻ các đơn vị thường xuyên phối hợp địa phương có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Thu gom rác tại địa bàn Đồn BP Tam Giang Tây.

  Tuổi trẻ các đơn vị thường xuyên phối hợp địa phương có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Thu gom rác tại địa bàn Đồn BP Tam Giang Tây.

 • Tất cả các đơn vị trong tỉnh đều tự túc được nguồn rau xanh, sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội; quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt trên 95%.

  Tất cả các đơn vị trong tỉnh đều tự túc được nguồn rau xanh, sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội; quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt trên 95%.

 • Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Đóng (ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) do Tuổi trẻ Đồn BP Tam Giang Tây nhận phụng dưỡng suốt đời.
 • Nhiều học sinh nghèo được hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em đến trường” và theo học tại lớp học tình thương của BĐBP.
 • Tuổi trẻ Hải đội Biên phòng 2 hướng dẫn học sinh trên địa bàn cách sử dụng phao cứu sinh.
 • Tuổi trẻ Đồn BP Hòn Khoai tuần bảo vệ mục tiêu trên đảo.
 • Tuổi trẻ các đơn vị thường xuyên phối hợp địa phương có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Thu gom rác tại địa bàn Đồn BP Tam Giang Tây.
 • Tất cả các đơn vị trong tỉnh đều tự túc được nguồn rau xanh, sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội; quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt trên 95%.