27/06/2018 - 06:45

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của công chức, viên chức, lao động 

 

Hôm nay, ngày 27-6, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Đại hội đại biểu Công đoàn (CĐ) thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 -2023 được long trọng khai mạc. Trong 2 ngày, Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2013-2018; thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành (BCH) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ xoay quanh các nội dung trên, đồng chí Trần Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, cho biết:

- Nhiệm kỳ 2013-2018, LĐLĐ và các cấp CĐ thành phố bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp ủy đảng và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX CĐ TP Cần Thơ đề ra. 5 năm qua, LĐLĐ thành phố đã thực hiện tốt khâu đột phá là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Nội dung, phương thức hoạt động CĐ từng bước được đổi mới và hướng về cơ sở; phát động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ... 5 năm qua, LĐLĐ thành phố và các cấp CĐ đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 16.548 cuộc quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cho 557.041 lượt CNVCLĐ.

CĐ các cấp thành phố cũng đã phối hợp với chính quyền cùng cấp, các ngành chức năng đẩy mạnh việc nâng cao trình độ CNVCLĐ với nhiều lượt CĐ viên được đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thi tay nghề, nâng bậc thợ… Trong nhiệm kỳ, các cấp CĐ đã phát triển 31.715 đoàn viên mới, nâng tổng số CĐ viên hiện có lên 94.109 đoàn viên. Từ việc thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, hằng năm có 96,8% CĐ cơ sở khối hành chính sự nghiệp và 69,47% CĐ khối sản xuất kinh doanh đạt vững mạnh...

Qua đó, góp phần xây dựng giai cấp công nhân thành phố, xây dựng tổ chức CĐ và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển...

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Tháng Công nhân năm 2018.
Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Tháng Công nhân năm 2018.

* Thưa đồng chí, 5 năm qua, các cấp CĐ thành phố đã có những việc làm cụ thể nào để thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho CNVCLĐ?

- Nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ thành phố luôn chú trọng thực hiện công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Nổi bật là các cấp CĐ thành phố đã phối hợp tổ chức 1.411 cuộc kiểm tra giám sát các đơn vị, doanh nghiệp về việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật, công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ... Đồng thời, phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động (NLĐ) hằng năm theo quy định. Trong nhiệm kỳ, có 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 100% doanh nghiệp nhà nước và 75,2% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc...

Các cấp CĐ thành phố cũng tập trung thực hiện tốt Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”, với 122 doanh nghiệp (nơi có tổ chức CĐ) thực hiện. Trong đó, có 81 doanh nghiệp tổ chức nấu ăn ca và 41 doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn ca. Đặc biệt, 5 năm qua, CĐ các cấp đã vận động CNVCLĐ đóng góp vào Quỹ Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ và vận động các cơ quan, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ 9,5 tỉ đồng để sửa chữa, xây mới 266 “Mái ấm CĐ”; thăm hỏi 193 gia đình công đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm. Bên cạnh đó, từ năm 2015, LĐLĐ thành phố đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, với phương châm “không để CNVCLĐ không có Tết”. Từ năm 2015 đến nay, các cấp CĐ thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết, trợ cấp khó khăn cho 77.543 đoàn viên, CNVCLĐ với tổng số trên 34,38 tỉ đồng...

* Việc vận động CNVCLĐ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đạt những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

- 5 năm qua, BCH LĐLĐ thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch và phát động thi đua ở các cấp CĐ với nhiều nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện đồng bộ. Nổi bật là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”,“Phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”...  

Một số ngành còn vận dụng cụ thể hóa nội dung thi đua sát hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Rèn luyện Y đức”, thi đua thực hiện “Cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân”... Các phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đông đảo CNVCLĐ. 5 năm qua, các cấp CĐ đã đăng ký thực hiện 18.801 công trình, sản phẩm, phần việc thi đua, với tổng trị giá 670,64 tỉ đồng, giá trị làm lợi cho Nhà nước, cho doanh nghiệp 21,53 tỉ đồng (đạt 188% chỉ tiêu nhiệm kỳ); trong đó, có 39 công trình được gắn biển “Công trình thi đua”, 44 sản phẩm sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo”...

* Với nhiều kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới thành công, Đại hội đại biểu CĐ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cụ thể gì, thưa đồng chí?

- Với khẩu hiệu hành động “Vì lợi ích đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của TP Cần Thơ, ra sức xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh”, trong nhiệm kỳ mới, LĐLĐ thành phố sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ theo hướng thiết thực hiệu quả. Đồng thời, coi trọng vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên; hoàn thiện phương thức hoạt động CĐ, phát huy vai trò đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...

LĐLĐ thành phố phấn đấu trong nhiệm kỳ tới phát triển 25.000 đoàn viên mới; thành lập CĐ cơ sở ở 100% các doanh nghiệp có đủ điều kiện; thực hiện 12.000 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng, sửa chữa 250 “Mái ấm Công đoàn”; có 100% CĐ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên CĐ cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, 80% trở lên thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật;...

Tại đại hội, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ở đây, tôi nhấn mạnh một số giải pháp cụ thể, như: Tiếp tục nâng cao chất lượng đóng góp, xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, NLĐ và tổ chức CĐ cho phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về việc thực thi pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chất lượng bữa ăn ca của NLĐ. Tiếp tục tăng cường cán bộ bám địa bàn cơ sở, quan tâm hỗ trợ các CĐ cơ sở tổ chức đối thoại giữa NLĐ và người sử dụng lao động; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Song song đó là đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của CĐ; thực hiện nghiêm việc kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên CĐ khi có sai phạm; kịp thời, quan tâm, chăm lo tốt đời sống CNVCLĐ...

* Xin cảm ơn đồng chí. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

HỒNG VÂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết