22/02/2011 - 10:13

Xây dựng thương hiệu quốc gia “Biển Việt Nam” để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Với đặc trưng cơ bản chiếm tới 3/4 lãnh thổ nước ta, vì vậy biển không những là hình ảnh tiêu biểu của Tổ quốc, mà còn phải trở thành một thương hiệu quốc gia “Biển Việt Nam” trong tương lai gần, là công cụ để liên kết tiềm năng, khai thác lợi thế của các vùng biển, tạo nên động lực cho sự tăng trưởng kinh tế đất nước.

Ông Nguyễn Chu Hồi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng: Phát triển thương hiệu “Biển Việt Nam” không chỉ là phương thức thu hút đầu tư và hợp tác phát triển kinh tế biển, mà còn là yếu tố đòn bẩy giúp các địa phương dễ dàng tiếp cận với thế giới bên ngoài trong thời hội nhập, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Để nước ta “trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển” với 3 tiêu chí: nền kinh tế biển hiệu quả và bền vững, nền khoa học-công nghệ biển hiện đại và phương thức quản lý biển tổng hợp và thống nhất.

Để xây dựng nên thương hiệu quốc gia “Biển Việt Nam”, cần có sự cố gắng vượt bậc của của các địa phương, các doanh nghiệp và toàn hệ thống chính trị-xã hội; cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà quản lý, nhà khoa học và sự hỗ trợ của các nước trên thế giới. Hiện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã và đang xúc tiến xây dựng một “bộ công cụ” nhận dạng Thương hiệu “Biển Việt Nam”, bao gồm biểu trưng, giấy chứng nhận xanh, các tiêu chí nhận dạng cho các loại thương hiệu cấp quốc gia kiểu như các “ISO thương hiệu biển”.

VĂN HÀO (TTXVN)

Chia sẻ bài viết