23/09/2010 - 09:45

Đồng chí Lê Thanh Hải, Uy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng:

Xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước (*)

LTS: Ngày 22-9-2010, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Bộ Chính trị đã đến dự và phát biểu chỉ đạo với Đại hội. Báo Cần Thơ trân trọng trích đăng phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Hải.

(...)

Thành phố Cần Thơ có lịch sử hình thành khá lâu đời, giữ vai trò rất quan trọng cả về kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Năm năm qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ luôn đoàn kết, nhất trí, lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện; thực hiện đạt và vượt 17 trong số 21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này có bước phát triển vượt bậc, đây là thành tích rất đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ.

Phấn đấu thực hiện vai trò trung tâm, cơ cấu kinh tế của thành phố đã chuyển dịch đúng định hướng và tích cực, tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng; tỷ trọng nông nghiệp giảm, nhưng đảm bảo chất lượng. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân tăng trưởng trên 15% năm, tăng hơn 1,63 lần so với giai đoạn 2001-2005. Thu nhập bình quân đầu người tăng trên 14% năm, đến năm 2010 đạt 36,82 triệu đồng, tương đương 1.950 USD. Các thành phần kinh tế đều phát huy được năng lực sản xuất – kinh doanh, tăng nhanh về số lượng và quy mô, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Các nguồn vốn xã hội đầu tư phát triển ngày càng tăng, nhiều công trình, dự án quan trọng được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn.

Đi đôi với tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân thành phố không ngừng nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo trong 5 năm qua đã giảm từ 10,46% xuống còn 4,7%, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm tốt hơn. Công tác xây dựng và chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh; nếp sống văn minh đô thị từng bước được hình thành; quốc phòng- an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (đứng thứ 3, từ phải sang) trò chuyện thân mật với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: X.ĐÀO. 

Tất cả những thành tựu thành phố Cần Thơ đạt được là sự nỗ lực rất to lớn, là công sức trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đáng tự hào đó, biểu dương sự phấn đấu anh dũng, bền bỉ, quyết tâm vượt khó khăn của nhân dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năng động, sáng tạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp, vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội của thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh niềm vui và tự hào về những thành tựu đạt được, Đại hội lần này cần nghiêm túc xem xét những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, nhất là trong sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo của Thành ủy, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó có thêm những căn cứ quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ sắp tới cho sát đúng.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn và trách nhiệm, các đồng chí đã nghiêm túc kiểm điểm: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố, nhất là tiềm năng về du lịch, dịch vụ (giao thông – vận tải, bưu chính-viễn thông, thương mại, tài chính, tín dụng, bảo hiểm, khoa học-công nghệ,... Quy mô sản xuất công nghiệp còn nhỏ, công nghệ thấp, sản phẩm chưa có sức cạnh tranh cao, chưa có ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực. Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao còn chậm. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Những dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng đô thị do thành phố đầu tư còn chậm tiến độ, vì vậy, sức lan tỏa chưa mạnh, hạn chế vai trò của một thành phố trung tâm.

Phát triển văn hóa - xã hội chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, nhiều vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình đô thị hóa chưa được giải quyết triệt để như thực hiện quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội. Mặt bằng dân trí, chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ văn hóa của nhân dân Cần Thơ tuy có khá hơn các tỉnh trong khu vực, nhưng nhìn chung còn thấp. Quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường còn hạn chế; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính còn chậm, tệ quan liêu, tham nhũng vẫn còn xảy ra; công tác vận động nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa đều, còn lúng túng trong đổi mới nội dung, phương thức. Công tác xây dựng Đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trình độ năng lực, bản lĩnh chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị chưa đều, một số chưa chuyển kịp theo sự phát triển của thành phố; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ chưa đúng mức; đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở còn thiếu và yếu.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã nêu trong báo cáo chính trị với những định hướng đúng đắn, những chỉ tiêu phấn đấu cao, với quyết tâm rất mạnh mẽ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại. Ở đây, tôi nhấn mạnh một số vấn đề để đại biểu nghiên cứu và thảo luận, nhằm làm sáng tỏ hơn, tạo nên sự nhất trí cao.

Thứ nhất là, thành phố Cần Thơ bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cơ hội lớn, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen nhau. Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt và tập trung sức thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã mở đường, tháo gỡ những khó khăn và huy động sức mạnh tổng hợp cho Cần Thơ phát triển. Tiếp tục khai thác, phát huy kết cấu hạ tầng đã được xây dựng (như cầu Cần Thơ, Quốc lộ 1A, Sân bay Cần Thơ, cảng Cần Thơ, các Trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành,...) cùng với các lợi thế khác về vị trí và đất đai để thu hút đầu tư, tăng cường hội tụ các yếu tố cần thiết, tạo ra khả năng hợp tác cao, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế nhằm phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước chính là mũi đột phát có ý nghĩa to lớn để thành phố Cần Thơ bứt phá đi lên. Cần Thơ phát triển không chỉ vì Cần Thơ, mà còn vì sự phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

Vì vậy, vấn đề có tính chất quyết định đối với sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong những năm tới là: Tiếp tục chuyển nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, nhưng vẫn giữ được giá trị sản xuất nông nghiệp để đảm bảo an sinh xã hội và góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Thành phố Cần Thơ cần tiếp tục cải tiến mạnh mẽ hơn nữa những chính sách và thủ tục đầu tư, tạo nên sức hấp dẫn thu hút rộng rãi các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phát triển công nghiệp, dịch vụ và cả nông nghiệp. Phải hết sức chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám cao, chất lượng sản phẩm tốt, có tính cạnh tranh mạnh và ít ô nhiễm môi trường. Tập trung chỉ đạo và có cơ chế chính sách phát triển mạnh các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,... Đầu tư xây dựng một số mô hình nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp đô thị; ứng dụng khoa học- kỹ thuật để có sản phẩm chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Có như vậy, kinh tế thành phố mới có thể phát triển nhanh, bền vững, đúng định hướng.

Thứ hai là, thành phố cần chủ động hơn nữa cùng với các bộ, ngành Trung ương liên quan tiến hành quyết liệt công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, đặc biệt chú trọng quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, với tầm nhìn 30-50 năm tới. Trên cơ sở xác định quy hoạch phát triển đô thị là một nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa trọng tâm trước mắt, thành phố cần tập trung thực hiện quy hoạch chi tiết theo các đơn vị hành chính, theo lĩnh vực ngành, gắn với quy hoạch kinh tế- xã hội, quy hoạch không gian, kiến trúc đô thị. Trong quá trình quản lý và thực hiện quy hoạch, cần làm thông suốt trong nội bộ Đảng và nhân dân, đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật của các cấp chính quyền; tăng cường quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, bảo đảm trật tự đô thị và bảo vệ môi trường.

Thứ ba là, đặc biệt quan tâm hơn nữa phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện để nâng cao dân trí; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, trong đó chú trọng chất lượng đào tạo nghề cho người lao động phù hợp với phát triển ngành nghề của thành phố, có đủ khả năng làm việc ở các doanh nghiệp tại chỗ, trong nước và cả đi lao động ở nước ngoài, chuẩn bị nguồn nhân lực cho cả giai đoạn phát triển 10 -20 năm tiếp theo; đồng thời, cần có chính sách mời gọi, đãi ngộ nhân tài, thu hút chất xám từ nhiều nguồn đến thành phố Cần Thơ làm việc. Phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội; đầu tư và xã hội hóa thực hiện tốt các chính sách phúc lợi, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo mức thu nhập và chất lượng sống đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách, các hộ nghèo, neo đơn; xây dựng chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giàu ngày càng nhiều hơn; chủ động quan tâm đến đời sống vật chất và văn hóa của người dân, đặc biệt là người dân trong các khu tái định cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm, tuyến dân cư vượt lũ,... Đồng thời, phải hết sức chú trọng phát triển văn hóa bằng các phong trào, đầu tư thiết chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi tập trung nhiều công nhân, học sinh, sinh viên,... vì mục tiêu của chúng ta là chăm lo phát triển con người, đó là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư là, trong khi tập trung phát triển kinh tế – văn hóa - xã hội, phải quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đi đôi với xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đặt biệt là thế trận lòng dân làm chỗ dựa vững chắc. Đề cao cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bảo vệ cuộc sống yên lành cho nhân dân; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển.

Thứ năm là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Điều tiên quyết là phải thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, phải chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng bộ và lan tỏa ra toàn xã hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên và nhân dân; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn mọi biểu hiện cục bộ, cá nhân, mất dân chủ trong sinh hoạt đảng, hoặc lợi dụng dân chủ để đả kích cá nhân, làm mất đoàn kết nội bộ; phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chính quyền các cấp phải thực sự phục vụ nhân dân; cán bộ, công chức phải là công bộc, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đi sâu, đi sát cơ sở, gần gũi nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, đền bù giải tỏa,... khi giải quyết phải theo pháp luật, đồng thời phải có lý, có tình, phải vận động thuyết phục, không để xảy ra khiếu kiện đông người.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo hướng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại; con người Cần Thơ trí tuệ-năng động-nhân ái-hào hiệp-thanh lịch.

Cùng với việc thảo luận các văn kiện, Đại hội có một nhiệm vụ quan trọng nữa là bầu ra một Ban Chấp hành Đảng bộ mới và bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ đi dự đại hội XI của Đảng. Tôi mong rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban chấp hành Đảng bộ khóa tới đủ mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm. Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội XI của Đảng.

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau khi kết thúc Đại hội, Thành ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, cần xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ để rút kinh nghiệm chỉ đạo; kịp thời khen thưởng, động viên nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm không ngừng đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt, chất lượng sống của đồng bào ngày càng nâng lên.

Cần Thơ là thành phố giàu tiềm năng, Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ có truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết và yêu nước, lao động cần cù và luôn sáng tạo. Với tinh thần của Đại hội: Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển bền vững, tôi tin tưởng Cần Thơ sẽ là một trong những thành phố phát triển nhanh, bền vững của đất nước ta và sẽ là một cực phát triển, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với niềm tin đó, tôi xin chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 thành công tốt đẹp; chúc Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng ta.

---------------------------------
(*) Tựa đề do Tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết