12/06/2020 - 09:52

Xây dựng phường Tân An xứng tầm đô thị trung tâm 

Phường Tân An (thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường: Tân An, An Lạc và An Hội), thuộc quận Ninh Kiều, chính thức hoạt động từ ngày 1-4-2020. Đảng ủy phường tăng cường lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiệm kỳ mới, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, hệ thống chính trị phường Tân An ra sức phấn đấu xây dựng phường xứng tầm là đô thị trung tâm của quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Cán bộ phường Tân An giải quyết thủ tục hành chính cho dân.

Sau khi công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường vào ngày 18-3-2020, Đảng ủy phường Tân An lãnh đạo tổ chức bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND phường đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề nghị đoàn thể quận thành lập mới, chỉ định nhân sự đối với Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ phường họp bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức bàn giao, tiếp nhận 32 tổ chức đảng; ban hành các quyết định thành lập và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên đối với 26 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy phường xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ phường, phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường phụ trách chỉ đạo các chi bộ trực thuộc để hỗ trợ ổn định tổ chức và đi vào hoạt động.

 Đảng ủy phường xây dựng nghị quyết, đề ra các chỉ tiêu để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, chương trình công tác quý và tháng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, Mặt trận và các ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết Đảng bộ phường, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, các phong trào hành động cách mạng trong toàn Đảng bộ...

Song song đó, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế. Hiện nay, trên địa bàn phường có 1.407 cơ sở đang hoạt động đa dạng các loại hình kinh doanh. Các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trong xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm, gây ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan đường phố an toàn - xanh - sạch - đẹp.

Công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo thực hiện. Trên cơ sở phường đạt chuẩn văn minh đô thị và tất cả 13 khu vực đều đạt chuẩn văn hóa, Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo chính quyền tập trung củng cố lại Ban Chỉ đạo của phường và huy động mọi nguồn lực để nâng chất các thiết chế văn hóa, các tiêu chí của phường văn minh đô thị. UBND phường tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Đảng ủy phường cũng đã lãnh đạo chính quyền tổ chức lấy ý kiến của cử tri đổi tên các khu vực thuộc phường gắn với tuyên truyền việc chuyển đổi các giấy tờ có liên quan của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Theo đồng chí Đào Thành Hiểu, Bí thư Đảng ủy phường Tân An, dự thảo báo cáo chính trị BCH Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ trình tại Đại hội Đảng bộ phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu là tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; tập trung huy động khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của phường trung tâm để phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phát huy dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính và quản lý công việc tại địa phương.

Đảng ủy phường xác định 3 khâu đột phá là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống nhân dân. Song song đó là tăng cường xã hội hóa các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục nâng chất “phường văn minh đô thị”. Đồng thời, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ để tạo sức thu hút, tác động lớn, phát huy  khả năng, sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng địa phương phát triển vững mạnh.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết