10/07/2013 - 13:29

Xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Xuân

Nhà lồng chợ Bà Đầm vừa được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho 43 hộ tiểu thương có chỗ mua bán ổn định.

Là 1 trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện Thới Lai, đến nay, xã Trường Xuân đã đạt 17/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Với quyết tâm cao, sự đồng thuận từ nhân dân, bên cạnh việc củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt, Trường Xuân chủ động phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí chưa đạt để được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2015.

Đạt 17/20 tiêu chí

Ngay sau khi hoàn tất công tác quy hoạch và được UBND huyện phê duyệt đề án XDNTM, xã Trường Xuân tiến hành công bố quy hoạch ra 8/8 ấp với các nội dung như: quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội-môi trường theo tiêu chuẩn mới; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới, chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh… Ông Lâm Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, cho biết: “XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó người dân là chủ thể. Do vậy, Trường Xuân xác định đầu tiên là phải tạo lập niềm tin trong nhân dân. Quá trình XDNTM, Trường Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, phát tài liệu bướm, sổ tay tuyên truyền... Nhờ vậy, nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn về XDNTM được nâng lên, người dân từng bước hiểu rõ Bộ tiêu chí về nông thôn mới”.

Theo Ban Quản lý thực hiện Chương trình XDNTM xã Trường Xuân, thành quả đáng ghi nhận trong công cuộc XDNTM ở xã Trường Xuân hơn 2 năm qua là mức độ hoàn thành các tiêu chí. Khởi phát với 4/20 tiêu chí vào năm 2010, đến nay xã đã đạt 17/20 tiêu chí. Kết quả này là nhờ sự định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp. Đối với tiêu chí về thủy lợi (tiêu chí số 3), xã tiến hành nạo vét 6 công trình, tổng chiều dài 8,2km, kinh phí gần 437,35 triệu đồng, hoàn toàn do nhân dân đóng góp. Nhằm góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xã thường xuyên phối hợp với Ban quản lý chợ chỉnh trang, sắp xếp lại trật tự mua bán tại chợ Bà Đầm (tiêu chí số 7 về chợ nông thôn). Được huyện đầu tư mở rộng lộ 4 m vào trung tâm chợ và xây dựng hoàn thành nhà lồng chợ với diện tích trên 500m2, tạo điều kiện cho 43 hộ tiểu thương có chỗ mua bán ổn định. Công tác cải cách thủ tục hành chính (tiêu chí số 20 về cung ứng dịch vụ công), Trường Xuân đầu tư xây dựng hệ thống một cửa liên thông hiện đại đưa vào hoạt động cuối  năm 2012. Nhờ vậy, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trở nên nhanh chóng, tinh gọn và đúng quy định...

Nhận thức phát triển sản xuất (tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất) giữ vai trò là “đòn bẩy” để hoàn thành các tiêu chí khác, Trường Xuân thường xuyên củng cố, nâng chất hoạt động của 38 tổ hợp tác và 3 hợp tác xã trên địa bàn. Ngoài ra, xã còn giữ vai trò trung gian liên kết doanh nghiệp với nông dân thực hiện 2 mô hình “Cánh đồng lớn” với quy mô trên 143,9ha… Mặc dù công cuộc XDNTM đã đạt được những kết quả bước đầu, song do nguồn lực đầu tư còn hạn chế đã ảnh hưởng đến tiến độ XDNTM của xã. Song song đó, phần lớn cán bộ nằm trong Ban Quản lý thực hiện Chương trình XDNTM làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chưa được tập huấn nhiều nên còn lúng túng trong việc chỉ đạo, điều hành...

Bám sát lộ trình

Theo Ban Quản lý thực hiện Chương trình XDNTM xã Trường Xuân, thời gian tới, song song với việc hoàn thành 3 tiêu chí chưa đạt (giao thông - tiêu chí số 2, trường học - tiêu chí số 5, hộ nghèo - tiêu chí số 11), xã tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt. Ông Nguyễn Thanh Danh, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, nhấn mạnh: “Lộ trình từ nay đến năm 2015, Thới Lai phấn đấu 1 trong 3 xã điểm là: Trường Xuân, Đông Bình và Thới Thạnh được công nhận là xã nông thôn mới. Trường Xuân hiện là xã có số tiêu chí đạt cao nhất. Vì vậy, huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư cho xã này, phấn đấu được công nhận vào năm 2015. Đây sẽ là mô hình điểm nhân rộng ra toàn huyện”. Theo ông Nguyễn Thanh Danh, đối với 3 tiêu chí chưa đạt, huyện chỉ đạo xã Trường Xuân tập trung xã hội hóa sâu rộng, bám sát phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để huy động sự đóng góp của nhân dân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị Quyết số 06 của Huyện ủy Thới Lai về phát triển kinh tế hộ gia đình, tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, tạo điều kiện để hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất...

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, quá trình XDNTM, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Thới Lai nói chung và xã Trường Xuân nói riêng từng bước được hoàn thiện, song vẫn chưa đồng bộ. Trong bối cảnh khó khăn chung, vốn đầu tư từ ngân sách hạn hẹp, xã Trường Xuân đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, sớm hoàn thành 3 tiêu chí nói trên. Theo đó, đối với tiêu chí giao thông, xã tiếp tục duy trì phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng 6 cầu bê-tông chiều dài 124m, tạo điều kiện để phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh cho người dân. Đối với tiêu chí trường học, xã tiếp tục kiến nghị huyện, thành phố phân bổ kinh phí mở rộng diện tích, đầu tư trang thiết bị; duy trì thành tích về xóa mù chữ, phấn đấu hoàn thành tiêu chí trong thời gian sớm nhất. Riêng tiêu chí hộ nghèo, xã tiếp tục tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất lúa giống; mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động tại địa phương; hỗ trợ vay vốn từ Chương trình Bàn tay vàng của Hội Phụ nữ và Ngân hàng Chính sách xã hội... phấn đấu đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7%.

Mới đây, tại buổi làm việc với xã Trường Xuân về XDNTM, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng chỉ đạo: Từ nay đến cuối năm, Trường Xuân tiếp tục rà soát việc thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM để có kế hoạch nâng chất các tiêu chí đã đạt và chủ động kế hoạch hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Ban Quản lý XDNTM xã cần tăng cường kiểm tra, bám sát địa bàn để đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các tiêu chí; đồng thời, bố trí cán bộ tham dự các lớp tuyên truyền, tập huấn về XDNTM để tăng cường nguồn nhân lực phục vụ công tác chỉ đạo XDNTM tại địa phương. Ngoài ra, Trường Xuân cần đầu tư thích đáng cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến, liên kết sản xuất thông qua việc nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn”… Đây là bước đi căn cơ để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo đà cho việc vận động đóng góp hoàn thành các tiêu chí về XDNTM.

Bài, ảnh: MỸ THANH

 

Chia sẻ bài viết