24/01/2017 - 17:07

Xây dựng nông thôn mới ở TP Cần Thơ: Tạo đà cho năm mới!

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương: Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia XDNTM; tránh tình trạng nợ đọng trong XDNTM; triển khai các lớp tập huấn về nông thôn mới cho cán bộ cấp xã. Mỗi xã tăng cường phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, nhân rộng và đi vào chiều sâu mô hình "Cánh đồng lớn", mô hình kinh tế tập thể; tập trung và huy động tốt các nguồn vốn phục vụ cho đầu tư công, nhất là đối với các xã nằm trong kế hoạch.

Chia sẻ bài viết