24/09/2017 - 17:33

Chi bộ Trường THPT Thốt Nốt

Xây dựng nội bộ đoàn kết 

Từ đầu năm đến nay, Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu Trường THPT Thốt Nốt nỗ lực khắc phục biểu hiện mất đoàn kết nội bộ và những hạn chế trên một số mặt công tác. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên an tâm công tác, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng dạy học. Đây là một trong những kết quả nổi bật của trường trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4).

Chất lượng dạy học của Trường THPT Thốt Nốt từng bước được nâng lên.

Năm 2016, lãnh đạo Trường THPT Thốt Nốt chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong một số mặt công tác. Từ đó, dẫn đến trong nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường vi phạm bị thi hành kỷ luật. Đây là khuyết điểm nổi cộm được Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường phân tích, nhìn nhận trong đợt kiểm điểm cuối năm 2016 gắn với kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII. Nhằm giúp trường khắc phục khuyết điểm, đầu năm 2017, Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo điều chuyển Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường sang công tác ở đơn vị khác; điều động 2 đồng chí ở đơn vị khác về làm Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng của trường...

Từ khi được củng cố, kiện toàn, Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu trường đã xây dựng, bổ sung, ban hành và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng… Đồng thời, tiến hành củng cố, kiện toàn, sắp xếp một số vị trí công tác phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên, giáo viên. Đến nay, nội bộ trường đoàn kết, thống nhất hơn; không có khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đồng chí Lê Trương Thị Như Quỳnh, cán bộ thư viện trường, nói: “Gần đây, tất cả mọi việc, lãnh đạo trường đều đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ thấu đáo trước tập thể rồi mới quyết định. Việc thu chi tài chính được công khai, minh bạch, rõ ràng. Từ đó, chúng tôi rất tin tưởng, phấn khởi, an tâm công tác, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng với khắc phục khuyết điểm, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, Ban Chi ủy trường đã tổ cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trường thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII, Quy định số 55-QĐ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị... Đồng chí Tăng Văn Chín, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường, khẳng định: Qua thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường đều có chuyển biến trong nhận thức và hành động. Nhiều đồng chí tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, giúp nhau tiến bộ. Đồng chí Nguyễn Hoàng Khánh Dung, Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường, bộc bạch: “Thực hiện NQTW4 khóa XII, tôi nghiêm túc nhìn nhận và đã khắc phục được những khuyết điểm của mình trong quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ”. Nhờ khắc phục được những khuyết điểm, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng dạy học của trường được nâng lên. Năm học 2015-2016, trường có khoảng 35% học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học. Năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh của trường đậu vào các trường cao đẳng, đại học tăng lên khoảng 55%.

Đồng chí Tăng Văn Chín cho biết: Ban Chi ủy và Ban Giám hiệu trường tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm các quy chế được ban hành để xây dựng nội bộ thật sự đoàn kết. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên để giúp nhau cùng tiến bộ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để nhắc nhở, uốn nắn những trường hợp còn lơ là, hạn chế. Chi bộ trường phấn đấu cuối năm 2017 được công nhận trong sạch vững mạnh.

  Bài, ảnh: ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết