13/07/2020 - 20:29

Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều:

Xây dựng Ninh Kiều xứng tầm đô thị trung tâm của thành phố 

Hôm nay, ngày 14-7-2020, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. ĐH sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đưa Ninh Kiều phát triển xứng tầm là đô thị trung tâm của thành phố trong 5 năm tới. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, cho biết:

- Nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ quận Ninh Kiều đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết ÐH đại biểu Ðảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó, kinh tế - xã hội của quận không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực...

Nổi bật trong đó, thương mại, du lịch, tài chính tiếp tục là ngành chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của quận; tỷ trọng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp giảm dần qua các năm. Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó hình thành nhiều trung tâm thương mại lớn, phát triển nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ mới có chất lượng cao, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, giao dịch của người dân và du khách. Ðến nay, tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ ước đạt 92.959 tỉ đồng, tăng 2,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn quận tiếp tục được tập trung đầu tư, hoàn thiện theo hướng hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo của quận và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong nhiệm kỳ, tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 81.987 tỉ đồng, tăng 2,3 lần so với giai đoạn 2010-2015. Các công trình được thành phố, quận đầu tư, như: “Ðường đèn nghệ thuật”, “Ðường hoa nghệ thuật”; cầu đi bộ, bến Ninh Kiều, công viên Lưu Hữu Phước, công viên Hùng Vương,... được đưa vào hoạt động.

Các đảng viên Đảng bộ quận Ninh Kiều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015-2019 được biểu dương khen thưởng. Ảnh: Ngọc Quyên

Ðến nay, toàn quận có 44 trường học công lập được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, tăng 17 trường so với năm 2015. Trên địa bàn quận còn có nhiều trường trung cấp, cao đẳng và đại học đào tạo nhiều ngành, nghề và nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực, góp phần rất lớn trong việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ cho quận, thành phố và vùng ÐBSCL. Quận triển khai thực hiện tốt các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chất lượng đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Trong 5 năm, quận đã tạo việc làm cho trên 42.200 lao động. Ước tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn 0,05%. Hiện nay, có 11/11 phường đạt danh hiệu Phường Văn minh đô thị. Phát huy thế mạnh đô thị trung tâm, quận đã phát triển các loại hình dịch vụ du lịch: tham quan, hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng; xây dựng “Sản phẩm du lịch độc đáo cấp quốc gia cầu đi bộ Ninh Kiều”, “Ðiểm du lịch tiêu biểu cấp vùng ÐBSCL Bến Ninh Kiều”, hoạt động điểm nhấn du lịch “Ngày hội Du lịch - Ðêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” thu hút đông đảo du khách. Trong nhiệm kỳ qua, trên địa bàn quận ước đón 28.875.032 lượt du khách, 9.839.385 lượt khách lưu trú; trong đó có 1.394.238 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 12.972,6 tỉ đồng.

* Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

- Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, thành phố được triển khai nghiêm túc; hoàn thành việc biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ 13 phường giai đoạn 1975-2005 và lịch sử Ðảng bộ quận giai đoạn 1975-2015. Hằng năm, quận tổ chức tốt việc kiểm tra nhận thức lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Về công tác tổ chức cán bộ, quận đã sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tương đồng; thực hiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, quản lý; tinh giản 141 biên chế theo lộ trình, đạt 58,26% so với mục tiêu đến năm 2021. Trong nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở đảng trong quận đã xét kết nạp 773 đảng viên, đạt 128,83% kế hoạch; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh ngày càng tăng, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 98,32% trở lên, vượt 0,32% so với kế hoạch.

Hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Các ngành, các cấp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng khó khăn (trên 71 tỉ đồng) từ nguồn xã hội hóa; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 259 căn nhà Ðại đoàn kết, nhà Nhân ái, nhà tình thương, Mái ấm công đoàn, nhà đồng đội với tổng trị giá gần 30,875 tỉ đồng; cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm với tổng kinh phí 41,7 tỉ đồng; trợ giúp 198.884 trường hợp khó khăn, với tổng kinh phí 57,9 tỉ đồng...

* Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa XI đã dự kiến những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển quận trong 5 năm tới như thế nào, thưa đồng chí?

- Ban Chấp hành Ðảng bộ quận Ninh Kiều khóa XI dự thảo mục tiêu phát triển quận trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng văn minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu, như: cơ cấu kinh tế đến năm 2025 tỷ trọng dịch vụ chiếm 79,10%, công nghiệp chiếm 20,89%, nông nghiệp chiếm 0,01%; tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 17.000 tỉ đồng/năm; số lao động được giải quyết việc làm mới 8.000 lao động/năm; tỷ lệ giảm nghèo đạt 0,20% (năm 2025); tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp thêm 400 đảng viên…

* Ðể thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận đã đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nào, thưa đồng chí?

- Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa XI đã đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh quá trình phát triển; không ngừng nâng cao quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Một góc đô thị Ninh Kiều. Ảnh: Ngọc Quyên

Song song đó là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị quận tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh.

* Xin cảm ơn đồng chí! Chúc ÐH thành công tốt đẹp!

NGỌC QUYÊN  (thực hiện)

Chia sẻ bài viết