03/01/2009 - 08:19

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Xây dựng ngành Kiểm sát đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế

Ngày 2-1, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát, công tác thi đua- khen thưởng năm 2008 và triển khai công tác năm 2009. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương những cố gắng và kết quả công tác mà ngành Kiểm sát đã đạt được trong năm qua và yêu cầu ngành tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, những kinh nghiệm từ thực tiễn, để tiến tới xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong các mặt công tác của ngành Kiểm sát trong năm 2008 như: công tác quản lý, kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm chưa tốt, vẫn còn tình trạng bỏ lọt tội phạm; vi phạm pháp luật tố tụng trong điều tra, truy tố và xét xử chưa được khắc phục, có vụ việc vi phạm rất nghiêm trọng dẫn đến xử lý oan, sai. Các cơ quan tư pháp cần khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ về cải cách tư pháp giai đoạn 2006-2010 mà Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đề ra; trong đó, một số nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của ngành Kiểm sát như: phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách hình sự và từng bước sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, chất lượng tranh tụng tại tất cả các phiên tòa xét xử - đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp...

Phó Thủ tướng đề nghị ngành Kiểm sát cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: “Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp. Tiếp tục làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Luật tổ chức VKSND và Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND năm 2002. Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo và Kiểm sát viên VKS các cấp trong hoạt động điều tra xử lý các vụ án hình sự; bảo đảm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Ngành Kiểm sát cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Viện kiểm sát hay Viện công tố các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước trong khu vực và các nước có quan hệ truyền thống để góp phần nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ của ngành. Bên cạnh đó, VKS các cấp phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra quản lý, nắm chắc tin báo, tố giác về tội phạm, diễn biến và thủ đoạn phạm tội để phân tích, dự báo đúng tình hình, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm kịp thời và có hiệu quả....

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2009, Đảng và Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát và Công tố trưởng Cơ quan Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc tại Việt Nam nhằm tăng cường sự phối hợp đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Đây là dịp để nước ta tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quyết tâm đấu tranh chống tội phạm; tuyên truyền về kết quả cải cách tư pháp của Nhà nước ta nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Vì vậy, ngành Kiểm sát phải có sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm và an toàn Hội nghị quan trọng này.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết