28/11/2019 - 19:29

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Bài 1: Nâng chất lực lượng vũ trang nhân dân 

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang (LLVT). LLVT thành phố với nòng cốt là các lực lượng Dự bị động viên (DBĐV), Dân quân tự vệ (DQTV) đã phát huy vai trò ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quân sự (QS), quốc phòng (QP) địa phương.

 

Đó là quan điểm chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta, được cụ thể hóa trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Tại TP Cần Thơ, giai đoạn 2009-2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng chung tay xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) toàn diện, đảm bảo sự thống nhất cả về tổng thể và chiều sâu. Đồng thời, không ngừng tăng cường nguồn lực xã hội cho quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

LLVT đủ và mạnh 

Lực lượng vũ trang huyện Thới Lai tham gia diễn tập.

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Hồ Phú Hào, 28 tuổi, ở khu vực 3 phường Ba Láng, quận Cái Răng, tham gia công tác tại khu vực và được bầu làm Trưởng khu vực 3. Năm 2013, anh Hào được bầu là Chủ tịch Hội Nông dân phường Ba Láng. Trong công tác, anh Hào và Ban Chấp hành Hội Nông dân phường luôn phát động hội viên tham gia phong trào “Nông dân đảm bảo QP, an ninh” thông qua việc tham gia đóng góp xây dựng các cổng rào an ninh trật tự, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, anh Hào tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành Luật Nghĩa vụ QS; tham gia tuần tra, canh gác trong tổ tuần tra nhân dân, tổ nhân dân tự quản; giáo dục đối tượng là thanh niên chậm tiến… Anh Hào kể: “Hiện nay, tôi là Trung đội trưởng Trung đội DKZ Tiểu đoàn DBĐV quận nên khi có lệnh điều động huấn luyện tôi đều sắp xếp công việc để tham gia. Những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện giúp tôi nâng cao khả năng quản lý, trình độ chỉ huy trong trung đội cũng như thực hiện công tác QS,QP tại địa phương”.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Bảo, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Cái Răng, đến nay, quận Cái Răng sắp xếp nguồn DBĐV cho các đơn vị đạt tỷ lệ 99,86%, đúng chuyên nghiệp QS đạt 88,96%, tỷ lệ đảng viên đạt 21,31%. Trong đó, sắp xếp biên chế cho Lữ đoàn Pháo phòng không 226 Quân khu 9 đạt 100%, Tiểu đoàn Pháo phòng không thành phố 99,54%, Đại đội Thiết giáp Bộ CHQS thành phố đạt 100%... Hằng năm, Ban CHQS quận tổ chức huấn luyện phân đội, khung B; kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng DBĐV đầy đủ. Bên cạnh đó, 2 đại đội khẩn cấp của Tiểu đoàn DBĐV quận luôn sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai; thực hiện khi có lệnh của cấp trên… Các DBĐV được biên chế các đơn vị thuộc Quân khu 9, Bộ CHQS thành phố cũng sẵn sàng động viên cho Bộ Quốc phòng kiểm tra.

Ban CHQS huyện Thới Lai tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng lực lượng DQTV đúng theo Thông tư số 33 của Bộ QP. Đến nay, đảng viên trong dân quân đạt 17,81%, tự vệ đạt 68%. Các xã, thị trấn có 1 tiểu đội Dân quân thường trực, 1 trung đội Dân quân cơ động… Ban CHQS huyện xây dựng 5 tổ chức tự vệ cơ quan (TVCQ), 4 Ban CHQS cơ quan, 4 trung đội và 1 tiểu đội TVCQ. LLVT huyện có 100% Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành QS cơ sở và cao đẳng QS cơ sở. Cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn phát huy tốt vai trò tham mưu, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm qua đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, tuyển sinh QS, giáo dục QP và an ninh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.
Anh Nguyễn Duy Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Định Môn, huyện Thới Lai, cho biết: “Ban CHQS xã phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền các Luật: Luật Nghĩa vụ QS, Luật DQTV, Luật Giáo dục QP và an ninh… đến quần chúng nhân dân và thanh niên trên địa bàn bằng nhiều hình thức. Vì vậy, trong các năm qua, thanh niên tình nguyện tham gia lực lượng DQTV khá đông. Đơn vị xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo theo quy định, từng bước nâng cao chất lượng DQTV của xã. Hiện nay, đảng viên trong dân quân của xã đạt 21,5%”.

Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, cho biết, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện. Đối với lực lượng thường trực, luôn sắp xếp luân chuyển cán bộ phù hợp; rà soát chọn nguồn cán bộ đưa đi học ở các trường bảo đảm theo chỉ tiêu trên giao. Đồng thời, tiếp nhận cán bộ học ở các trường về đơn vị, đã bố trí vào đúng chức danh. Đến nay, xây dựng lực lượng thường trực đạt 100,44%. Bộ CHQS thành phố quan tâm đào tạo sĩ quan dự bị, xếp nguồn cho các đơn vị đạt 99,91%; xây dựng lực lượng DQTV đúng theo Thông tư số 33 của Bộ QP. Bộ CHQS thành phố tổ chức các lớp trung cấp QS ngành cơ sở và gửi đi đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành QS cơ sở ở các trường trong Quân đội…

Cùng với lực lượng thường trực, lực lượng DQTV, DBĐV đã có nhiều đóng góp trong xây dựng nền QPTD, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, tham gia diễn tập ở các cấp; phối hợp với Công an tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn các sự kiện, các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, làm việc trên địa bàn; tham gia trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương; kịp thời tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố.

Thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội

Huấn luyện khung B dự bị động viên ở Ban CHQS quận Cái Răng.

Theo Thượng tá Đoàn Oanh Liệt, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thới Lai, ngoài chế độ, chính sách được quy định trong luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật DQTV, Ban CHQS huyện còn tham mưu HĐND, UBND huyện hằng năm ra nghị quyết, quyết định đảm bảo ngân sách cho công tác xây dựng, huấn luyện, diễn tập, hoạt động và các chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Dân quân tham gia học tập, công tác và các hoạt động khác nếu ốm đau, bị tai nạn rủi ro, đều được hưởng chế độ, chính sách đúng theo quy định. Cơ quan QS các cấp tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng Nhà tình đồng đội cho dân quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; mua bảo hiểm y tế cho Dân quân thường trực (DQTT). Ban Chỉ huy cũng tạo điều kiện cho DQTT làm kinh tế tăng thêm thu nhập. Do đó, cuộc sống của DQTT đều ổn định, an tâm công tác. Ban CHQS huyện đã huy động trên 1 tỉ đồng để chăm lo cho LLVT, gia đình chính sách. Mới đây, LLVT huyện nhận giúp đỡ 14 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có nhiều DQTV, DBĐV.

Điểm nổi bật trong quan tâm, chăm lo các chế độ chính sách cho lực lượng thường trực, DBĐV, DQTV của Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố trong 10 năm qua là tặng Nhà đồng đội, Nhà tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ còn gặp khó khăn về nhà ở. Đến nay, Bộ CHQS thành phố đã xây dựng được 253 căn nhà với số tiền gần 9 tỉ đồng. Anh Trần Văn Phương, quân nhân dự bị ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, cho biết: “Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, tôi lập gia đình và sinh sống bằng nghề thợ hồ. Năm 2017, tôi bị tai biến, liệt nửa người nên phải bán căn nhà lấy tiền chữa trị. Tháng 8-2019, Bộ CHQS thành phố đã xem xét, hỗ trợ một căn nhà nên gia đình tôi mới có chỗ ở ổn định”.

Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: Thành phố luôn quan tâm tổ chức đào tạo nghề và tạo việc làm cho lực lượng DBĐV; đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho lực lượng DQTT tại quận, huyện và xã, phường, thị trấn, như: chi trả ngày công lao động, mua bảo hiểm y tế, phụ cấp hằng tháng, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, hỗ trợ trình độ đào tạo cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn… Đặc biệt, trong phong trào “LLVT Cần Thơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giúp đỡ 106 hộ nghèo, trong đó tập trung ưu tiên các hộ nghèo là gia đình cán bộ, chiến sĩ DQTV, DBĐV. 

Bài, ảnh: Phạm Trung

(Còn tiếp)

Bài 2: Thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

 

Chia sẻ bài viết