03/07/2019 - 08:15

Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả 

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được TP Cần Thơ xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Và một trong những thước đo tính hiệu quả của CCHC là mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chính vì vậy, các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố ngoài việc nỗ lực cải thiện, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính còn tập trung lắng nghe, tiếp thu ý kiến để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng "đúng và trúng" nhu cầu từ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Các tổ chức, cá nhân đến thực hiện Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Ảnh: MINH HUYỀN

Các tổ chức, cá nhân đến thực hiện Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Ảnh: MINH HUYỀN

Nỗ lực cải thiện

Tại Hội nghị Phân tích Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2018 của TP Cần Thơ vừa diễn ra, ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, thông tin: Năm 2018, chỉ số CCHC của TP Cần Thơ đạt 81,1%, cao hơn giá trị trung bình cả nước 4,18% (giá trị trung bình đạt 76,92%), xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 3 bậc so với năm 2017); xếp thứ 4 trong nhóm 5 thành phố trực thuộc Trung ương, xếp thứ 2 khu vực ĐBSCL (sau Đồng Tháp). Về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), TP Cần Thơ đạt 79,67% (mức trung bình của cả nước là 82,99%), đứng thứ 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có 3 chỉ số thành phần tăng điểm, 2 chỉ số giảm điểm; tăng nhiều nhất ở chỉ số tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị với mức tăng 14,92%, giảm nhiều nhất ở chỉ số thủ tục hành chính với mức giảm 2,2%.

Theo ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ, công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành TN&MT chú trọng vào rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng, kỹ năng xử lý công việc của đội ngũ công chức, viên chức. Trong năm 2018, Sở TN&MT triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 62 thủ tục hành chính (cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích quyền sử dụng đất, cấp phép khoáng sản, cấp phép khai thác tài nguyên nước…). Với tinh thần "chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp", sở cũng tham mưu UBND thành phố các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư… Qua đó góp phần vào nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố.

Ông Võ Văn Tân, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: "Trong năm 2018, kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận là 72.495 hồ sơ. Tất cả đều được giải quyết trước và đúng hẹn (52,52% hồ sơ được giải quyết trước hẹn). Bên cạnh đó, mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp quận là 81,22%, cấp phường 80,66%. Về xếp hạng, phân loại, đánh giá chỉ số CCHC được xếp vào nhóm thực hiện tốt về công tác CCHC. Đây là sự khích lệ lớn mà quận phải phát huy trong năm 2019 và những năm tiếp theo". Qua khảo sát tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố về kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công cho thấy, có 81,11% số người được hỏi hài lòng về kết quả giải quyết đúng quy định; 83,41% hài lòng về kết quả có thông tin đầy đủ và 83,1% hài lòng về kết quả thông tin chính xác.

Ông Nguyễn Hoàng Cung, Giám đốc Công ty TNHH Nông sản sạch Đại Thuận Thiên trình bày khó khăn để thành phố hỗ trợ tháo gỡ tại buổi Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp do UBND TP Cần Thơ tổ chức.

Ông Nguyễn Hoàng Cung, Giám đốc Công ty TNHH Nông sản sạch Đại Thuận Thiên trình bày khó khăn để thành phố hỗ trợ tháo gỡ tại buổi Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp do UBND TP Cần Thơ tổ chức.

Hình thành văn hóa công vụ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh, nhấn mạnh: Bên cạnh việc tuyên truyền để ngày càng nhiều người dân, doanh nghiệp biết về CCHC, dịch vụ công trực tuyến, các sở ngành, đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ. Theo đó, cán bộ phụ trách lĩnh vực này phải niềm nở, hài hòa; trả lời đúng và trúng vấn đề người dân, doanh nghiệp đặt ra. Song song đó, các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức để có đánh giá, nhận xét về thái độ phục vụ cũng như năng lực công tác; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhất là các lớp kỹ năng nhằm hướng đến một bộ máy tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả…

Mặc dù có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả nhất định, song nhiều ý kiến cho rằng công tác CCHC, nâng chỉ số hài lòng của người dân vẫn còn nhiều bất cập. Thời gian qua, công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện khá tốt nhưng chưa đi vào chiều sâu, sự sáng tạo, cách làm hay trong CCHC chưa được phát huy, nhân rộng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC vẫn chưa mang lại hiệu quả cao, các phần mềm còn nhiều bất cập, chưa khai thác triệt để; vấn đề tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chưa mang lại kết quả như mong đợi. Mặt khác, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được nâng lên nhưng vẫn chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết: Để cải thiện chỉ số CCHC năm 2019, các sở ngành và các quận, huyện đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính trên Website của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đảm bảo giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trước và đúng hẹn theo quy định; không để xảy ra tình trạng trễ hẹn, trường hợp trễ hẹn phải có văn bản xin lỗi… Đối với chỉ số SIPAS, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến để nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, công ích. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các kết quả mà chương trình xây dựng chính quyền điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng dịch vụ hành chính công mang lại…

Theo ông Võ Văn Tân, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, thời gian tới, Thốt Nốt tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, thực hiện tốt Đề án Văn hóa công vụ theo hướng cán bộ, công chức phải đảm bảo "4 xin" (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép) và "4 luôn" (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) đối với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2019, Sở TN&MT chọn chủ đề CCHC là "Nụ cười công sở, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ". Để làm được điều này, sở triển khai thực hiện mẫu, phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của sở và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 9 quận, huyện để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết