18/12/2007 - 15:30

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Sáng 17-12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của Lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Trong năm 2007, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn giữ vững an ninh chính trị và an ninh quốc gia; kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; đời sống nhân dân được cải thiện; tiềm lực quốc gia được tăng cường; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ..., trong những thành tựu đó có phần đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND. Về nhiệm vụ công tác công an trong năm 2008, Tổng Bí thư lưu ý: Lực lượng CAND phải nhận thức rõ những yếu tố đang tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; thấy hết những khó khăn, thách thức đối với an ninh đất nước. Lực lượng CAND phải thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước, các đoàn thể quần chúng, tổ chức kinh tế, xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, những thuận lợi, khó khăn và thách thức đối với an ninh quốc gia khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; nâng cao nhận thức đúng đắn về đối tượng, đối tác. Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, phá hoại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng...

Lực lượng CAND phải đổi mới toàn diện các mặt công tác cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời phải chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ lực lượng CAND. Đẩy mạnh công tác củng cố và xây dựng Đảng bộ Công an trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong toàn ngành; ra sức xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thường xuyên coi trọng việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong CAND. Tập trung giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn vững vàng, kiên định, không bị mua chuộc, sa ngã, biến chất trong mọi hoàn cảnh. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

(TTXVN

Chia sẻ bài viết