23/06/2020 - 08:39

Đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền:

Xây dựng huyện Phong Điền trở thành đô thị sinh thái 

Hôm nay, ngày 23-6, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức ĐH điểm. ĐH tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá đưa huyện phát triển nhanh, toàn diện, trở thành đô thị sinh thái. Đánh giá về nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cho biết:

- Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 10 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Diện mạo của huyện thay đổi theo hướng tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

* Thưa đồng chí, việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật gì?

- Trước hết, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng bình quân trên 116%/năm. Năm 2019, số lượng khách du lịch đến huyện hơn 1,86 triệu lượt, tăng gấp 4 lần so với năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 3.387 tỉ đồng, tăng 1.640 tỉ đồng so với năm 2015. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân mỗi năm trên 107%, riêng năm 2020 ước được 1.127 tỉ đồng. Huyện đã triển khai thực hiện tốt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Đồng thời, vận động nông dân cải tạo vườn cây ăn trái và đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn cây ăn trái được 2.510ha, có 906ha vườn đang cho thu nhập từ 300-400 triệu đồng/năm.

Huyện đã huy động được hơn 852 tỉ đồng xây dựng 150 công trình kết cấu hạ tầng. Đến nay, tất cả 6 xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới, riêng xã Tân Thới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Mạng lưới trường lớp được xây dựng, nâng cấp, mở rộng; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, nhất là quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được ngăn chặn, đẩy lùi. Đảng bộ đã kết nạp được 708 đảng viên. Hệ thống chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Du khách tham quan tại Vườn Du lịch sinh thái Mười Cương. Ảnh: KIỀU MAI

* Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua còn những hạn chế nào, thưa đồng chí?

- Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của huyện. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Thu nhập bình quân đầu người tăng, nhưng còn thấp so với thu nhập bình quân của thành phố, thu ngân sách còn khiêm tốn, chưa bền vững. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, kết quả giảm nghèo chưa bền vững. Công tác xây dựng Đảng trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của số ít tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới. Một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng vi phạm đạo đức, lối sống dẫn đến bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

* Thưa đồng chí, Dự thảo Văn kiện trình ĐH đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới như thế nào, có những khâu đột phá gì?

- BCH Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu lớn nhất của nhiệm kỳ mới là phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, là vành đai xanh, là lá phổi xanh của thành phố. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Phong Điền cơ bản đạt tiêu chí đô thị sinh thái. Phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch - nông nghiệp chất lượng cao - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

BCH Đảng bộ huyện đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu là huy động vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2025 từ 10.000 tỉ đồng trở lên; đến năm 2025, giá trị sản xuất nông, thủy sản là 1.382 tỉ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 905 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 7.700 tỉ đồng. Tất cả 6 xã xây dựng hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao; trong đó, có 2-3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%...

BCH Đảng bộ huyện xác định các khâu đột phá là: tập trung phát triển kinh tế tập thể, gắn sản xuất với sơ chế, bảo quản và tiêu thụ hàng hóa nông sản; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất, cải cách hành chính.

* Thưa đồng chí, để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã nêu, BCH Đảng bộ huyện đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nào?

- BCH Đảng bộ huyện xác định nhiệm vụ và giải pháp là tăng cường mời gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại; xây dựng Trung tâm thương mại huyện Phong Điền hoàn chỉnh theo quy hoạch. Vận động nhân dân phát triển vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch và đảm bảo vệ sinh môi trường, du lịch văn hóa gắn với di sản và lễ hội, lịch sử truyền thống. Đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là hộ gia đình đầu tư, mở rộng, xây dựng mới nhiều điểm tham quan, du lịch, homestay… Tiếp tục đầu tư các công trình tạo điểm nhấn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, như: cụm di tích Lộ Vòng Cung, khu du lịch sinh thái Phong Điền; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, bắc mới các cây cầu nối liền tuyến đường chính. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp chất lượng cao.

Bên cạnh đó, đầu tư hoàn thiện mạng lưới giáo dục, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hóa. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước, chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện các biện pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

BCH đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tập trung xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh...

* Xin cảm ơn đồng chí! Chúc ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền thành công tốt đẹp!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết