23/02/2021 - 09:58

Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh 

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố quan tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy tốt truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống hội viên CCB.

Ban Chấp hành Hội CCB phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, chuẩn bị quà tặng các hội viên trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ban Chấp hành Hội CCB phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, chuẩn bị quà tặng các hội viên trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức

Năm qua, Hội CCB huyện Cờ Ðỏ tập trung chỉ đạo Hội CCB cơ sở tập trung rà soát tổ chức cơ sở Hội, cán bộ, hội viên và nâng cao chất lượng báo cáo định kỳ. Các cấp Hội CCB huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Hội CCB các cấp về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhiều tổ chức cơ sở Hội được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng hoạt động khá hiệu quả. Cuối năm 2020, 100% cơ sở Hội CCB của huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98,2% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công nhận hội viên gương mẫu; trên 98% gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa.

Tại Ninh Kiều, năm 2020, Ban Chấp hành Hội CCB quận đã chọn Hội CCB phường Tân An làm điểm về xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, mỗi Hội CCB phường chọn 1 chi hội CCB khu vực làm điểm. Ông Huỳnh Tấn Quân, Chủ tịch Hội CCB quận, cho biết: “Ðến nay, các cấp Hội đều được kiện toàn về tổ chức, hoạt động hiệu quả. Các hội viên CCB quận Ninh Kiều luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, nêu cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật nghiêm; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước; kịp thời phát hiện, đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch... Bên cạnh đó, các CCB, nhất là người đứng đầu, luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên”.

Phát huy vai trò của Hội CCB

Năm qua, các cấp Hội CCB quận Ninh Kiều đã thực hiện tốt hoạt động nghĩa tình trong hội viên CCB. Trong đó, Hội CCB cơ sở vận động cất mới và sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên, với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; vận động nâng cấp 166m đường hẻm, với số tiền 156 triệu đồng; phối hợp khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 100 CCB, người dân… Riêng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các Hội CCB cơ sở vận động 683 phần quà tặng cho hội viên, trị giá 106 triệu đồng. Ông Nguyễn Duy Linh, Chủ tịch Hội CCB phường Cái Khế, cho biết: “Bên cạnh chăm lo cho hội viên vào các dịp lễ, Tết, Hội CCB phường quan tâm xây dựng các tổ hợp tác (THT) kinh tế. Hiện nay, phường có 2 THT làm muối và làm mắm, với 10 hội viên. Trong năm 2021, chúng tôi sẽ thành lập thêm 1 THT nuôi cá và trồng xoài để nâng cao thu nhập cho hội viên”.

Trong năm qua, các cấp Hội ở huyện Cờ Ðỏ cũng đã thực hiện hoàn thành 11 công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp. Hội CCB huyện đã trích từ nguồn quỹ Hội và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cất mới 2 căn nhà và sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên với tổng trị giá hơn 220 triệu đồng. Các cấp Hội CCB huyện xây dựng nguồn vốn nội bộ 800 triệu đồng để giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Qua đó, giúp 7/12 hội viên thoát hộ cận nghèo. Theo ông Nguyễn Xuân Quỹ, Chủ tịch Hội CCB huyện Cờ Ðỏ, các cấp Hội luôn làm tốt công tác giáo dục truyền thống quê hương, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia tuyên truyền vận động trong đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ và cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Thời gian tới, Hội CCB các quận, huyện tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nâng cao đời sống CCB… Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực vận động kết nạp hội viên mới và củng cố các Ban liên lạc, Tổ liên lạc Cựu quân nhân ở các địa phương.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết