02/02/2019 - 09:44

Xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ
Bài cuối: Làm trong sạch và tinh gọn đội ngũ cán bộ 

Trong 15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, TP Cần Thơ đã xây dựng đội ngũ cán bộ (CB), công chức, viên chức (sau đây gọi chung là CB) cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Tuy nhiên, đội ngũ CB thành phố vẫn còn một số hạn chế như vừa thừa, vừa thiếu. Đó là thừa CB năng lực kém, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và thiếu CB giỏi, chuyên gia đầu ngành. Một bộ phận CB chưa tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống dẫn đến vi phạm đã bị xử lý, loại khỏi hàng ngũ của Đảng...

HĐND thành phố lấy phiếu tín nhiệm những người do HĐND thành phố bầu.

Các tập thể, cá nhân Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng các cán bộ được HĐND thành phố bầu giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị của thành phố.

Làm trong sạch đội ngũ CB

Theo đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng đội ngũ CB trong 15 năm qua vẫn còn một số hạn chế, như: trình độ, năng lực đội ngũ CB có mặt chưa đồng đều; một số lĩnh vực như khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp và nông thôn còn thiếu CB có trình độ chuyên môn cao, chuyên gia đầu ngành. Một số CB có biểu hiện học tập để có bằng cấp, chưa nhận thức đúng trách nhiệm trong việc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ… Đi sâu phân tích nguyên nhân, đồng chí Mai Thanh Dân chỉ rõ: “Do một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB chưa gắn kết chặt chẽ với quy hoạch và sử dụng CB, chưa chú ý việc đào tạo nguồn CB lâu dài và chưa quan tâm đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CB. Một số CB chưa tự giác học tập nâng cao trình độ…”.

Mặt khác, một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; một bộ phận CB chưa tiền phong, gương mẫu, thiếu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, dẫn đến vi phạm, buộc cấp ủy đảng và các ngành chức năng phải xử lý nghiêm minh để làm trong sạch đội ngũ CB. Nổi cộm là vụ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng giai đoạn năm 2013-2016, có 7 CB vi phạm bị khai trừ khỏi Đảng và phạt tù. Liên quan đến trách nhiệm vụ việc, Giám đốc Sở bị thi hành kỷ luật cảnh cáo và chuyển công tác, 1 Phó Giám đốc Sở bị thi hành kỷ luật khiển trách.

Ở huyện Phong Điền nổi lên các vụ CB vi phạm gây bức xúc dư luận, như: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Châu Tùng Chinh phạm tội tham ô tài sản và lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thất thoát hơn 2,4 tỉ đồng bị phạt 11 năm tù. Vụ CB tổ chức phát triển quỹ đất huyện Đoàn Bút Mực lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng ý với người dân nâng 60 cây xoài loại C lên loại B và nhận 15 triệu đồng của người dân này, đã bị xử phạt 2 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Huyện Vĩnh Thạnh cũng có nhiều CB vi phạm, như: Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới Lê Việt Bích đã nhận hơn 2,3 tỉ đồng bồi thường nhà, nhưng không tháo dỡ mà tiếp tục di dời nhà lên đất công trái phép; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay, mượn tiền, vàng trị giá 273 triệu đồng không thực hiện trả nợ đúng hạn; vi phạm quy chế dân chủ, nguyên tắc tài chính, duyệt chi tùy tiện, sai mục đích, không công khai trong nội bộ và trong nhân dân với tổng số tiền 312,9 triệu đồng, đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng và điều chuyển xuống làm công chức văn phòng thống kê UBND xã. Hay như các trường hợp Phạm Thị Thúy Ân, Phó Giám đốc; Võ Kim Thư, Kế toán và Đoàn Đức Trường, nguyên Giám đốc Trại giống Nông nghiệp huyện, cố ý làm trái quy định của Nhà nước, tham ô, chi sai quy định 1,026 tỉ đồng, đang bị xử lý…

Theo đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, 15 năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, thi hành kỷ luật 2.162 CB, đảng viên vi phạm. Qua đó đã góp phần làm trong sạch đội ngũ CB và ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong CB, đảng viên.

Tinh gọn đội ngũ

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị TP Cần Thơ đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Tại huyện Cờ Đỏ, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Đến nay, huyện đã tinh giản và cắt giảm được 92 biên chế, chấm dứt hợp đồng 51 người. Huyện Cờ Đỏ cũng là đơn vị đầu tiên trong thành phố thực hiện thí điểm Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Qua đó đã giảm được 1 lãnh đạo huyện và 2 cấp trưởng. BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện xong việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ấp theo tinh thần Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố, giảm được 92 người hoạt động không chuyên trách ở xã, ấp.

Theo báo cáo của BTV Thành ủy, đến nay, thành phố đã thực hiện chủ trương thí điểm tinh gọn tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, như: thực hiện Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy/ Quận ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận/ huyện ở huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị ở tất cả 9 quận, huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ tại huyện Vĩnh Thạnh và huyện Phong Điền; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ và 6/85 xã, phường, thị trấn. Thành phố cũng đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Nhờ vậy, thành phố đã giảm 9 lãnh đạo cấp sở, 77 cấp trưởng và phó phòng, 2.774 CB, công chức, viên chức (đạt 92,31% kế hoạch giai đoạn 2015-2021) và 712 người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, khẳng định: Thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, một số CB được phân công thêm việc và tất cả đều nỗ lực cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thể hiện rõ nhất là năm 2018, thành phố và các quận, huyện cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Xây dựng CB có năng lực,  phẩm chất tốt

Đánh giá về đội ngũ CB qua 15 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cho biết: Nhìn chung, đội ngũ CB các cấp của thành phố được quy hoạch bảo đảm chặt chẽ, bảo đảm tính kế thừa; công tác đào tạo được đẩy mạnh, chất lượng CB và cơ cấu nguồn nhân lực thành phố có bước phát triển mới. Đội ngũ CB có trình độ khoa học – kỹ thuật, chuyên môn sâu, tay nghề cao ngày càng tăng, phục vụ khá tốt yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo Bí thư Thành ủy, thời gian tới, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung xây dựng đội ngũ CB các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Trong đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao; chú trọng đào tạo chuyên sâu sau đại học cho CB lãnh đạo, quản lý; tuyển chọn CB phải thật sự có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. BTV Thành ủy chỉ đạo xem xét cử 80 CB đi đào tạo tại Trường Đại học California, Riverside của Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020 về các lĩnh vực: nhân sự, tài chính ngân hàng, quản lý dịch vụ công, giao thông, quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất thải theo Đề án của HĐND thành phố.

Bí thư Thành ủy cho biết: Hiện nay, Thành ủy và các cấp ủy Đảng thành phố đã hoàn thành quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 và đang chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới. Trong đó, lựa chọn nhân sự cấp ủy và lãnh đạo, quản lý các cấp phải là những CB có chất lượng cao; cơ cấu hợp lý; đủ đức, tài, uy tín và sức khỏe, trong đó lấy đức làm gốc; có sự kế thừa và đổi mới…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết