02/09/2019 - 07:47

Xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy với công việc 

Gần 3 năm qua, Chi bộ Chi cục Thuế huyện Phong Điền triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4  (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05). Qua đó, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chi cục Thuế huyện Phong Điền có 24 CB, ĐV. Xác định việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ Chi cục Thuế chỉ đạo toàn thể CB, ĐV quán triệt, nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản của nghị quyết, chỉ thị quan trọng này. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của CB, ĐV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và Thành ủy... ban hành.

Đồng chí Võ Minh Lương, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng, cho biết: Chi ủy, lãnh đạo chi cục triển khai cho toàn thể CB, ĐV ký cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; yêu cầu mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và nhận xét, đánh giá kết quả cam kết và đăng ký của từng cá nhân; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc, chưa khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm. Đồng chí Nguyễn Văn Mười, Đội phó Đội Kê khai, kế toán thuế, thu trước bạ, chia sẻ: “Hằng tháng, trong họp lệ chi bộ, chúng tôi tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và liên hệ xem xét, nhận diện những biểu hiện suy thoái để khắc phục và ngăn ngừa…”. 

Qua gần 3 năm thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, CB, ĐV chi cục không có trường hợp biểu hiện suy thoái và vi phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tạo sức bật mới trong công tác thu ngân sách. Cuối tháng 8, chúng tôi đến Chi cục đúng lúc có đông người dân đến làm thủ tục nộp thuế. Anh Lê Văn Nam, ở xã Nhơn Ái, đang làm thủ tục nộp thuế trước bạ chuyển quyền sử dụng đất, cho biết: “Cán bộ ở đây tiếp đón, hướng dẫn ghi thủ tục nộp thuế cặn kẽ, chu đáo, giải quyết và trả kết quả mau lẹ nên chúng tôi rất hài lòng”. 

Cán bộ Đội Kê khai, kế toán thuế, thu trước bạ hướng dẫn người dân làm thủ tục nộp thuế. Ảnh: ANH DŨNG

Theo đồng chí Tô Trung Thành, chuyên viên Đội Kê khai, kế toán thuế, thu trước bạ, thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, bản thân anh cũng như các CB, ĐV, CC của Đội đã sửa đổi lề lối, tác phong làm việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người nộp thuế. Nhờ vậy, tất cả thủ tục nộp thuế được giải quyết và trả kết quả nhanh gọn, người dân hài lòng.

Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, CB, ĐV, Chi cục đã nâng cao trách nhiệm công tác phân tích, dự báo để xây dựng kế hoạch thu ngân sách nhà nước sát đúng với tình hình thực tế. Nhiều CB, ĐV đã nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp kịp thời phát hiện nguồn thu và chống thất thu ngân sách; tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và yêu cầu người nộp thuế kê khai và nộp thuế đúng quy định. CB, ĐV, CC tăng cường đi cơ sở, bám sát địa bàn được phân công để phối hợp với xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thu thuế. Đồng chí Hồ Văn Tường, CB quản lý thu địa bàn, nói: “Tôi được giao phụ trách thu thuế địa bàn xã Mỹ Khánh. Tôi thường xuyên bám sát địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp thuế theo quy định. Nhờ vậy, số lượng người dân, doanh nghiệp nộp thuế trên địa bàn xã mỗi năm tăng từ 10-20%, nợ đọng thuế dưới 5% so với tổng số thu”.

Với sự tận tụy, gương mẫu của CB, ĐV, công tác thu ngân sách của Chi cục Thuế huyện Phong Điền hằng năm luôn đạt và vượt dự toán trên giao. Trong đó, năm 2017 thu được 104 tỉ đồng, đạt 240% dự toán; năm 2018 thu được 99,9 tỉ đồng, đạt 178% dự toán; 8 tháng năm nay thu được 74 tỉ đồng, đạt 112% dự toán. Nợ đọng thuế ở mức cho phép, hiện nay là 2,3 tỉ đồng, chiếm 4% so với tổng thu.

Đồng chí Võ Minh Lương cho biết: Thời gian tới, chi ủy và lãnh đạo chi cục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện ĐV; nâng cao tính gương mẫu, tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo của CB, ĐV; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của CB, ĐV, CC; xây dựng hình ảnh người CB thuế có tinh thần làm việc nhiệt tình, công tâm, có lối sống trong sạch, luôn tận tụy với công việc.

AN BÌNH

Chia sẻ bài viết