06/03/2023 - 09:01

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đông về số, mạnh về chất lượng 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Trong những năm qua, Ðảng bộ quận Bình Thủy quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ (CB) nữ. Từ đó, trên địa bàn quận ngày càng có nhiều CB nữ giữ chức vụ chủ chốt trong các cơ quan Ðảng, chính quyền, đoàn thể quận và đơn vị cơ sở.

Cán bộ nữ phường Trà An tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho dân.

Theo đồng chí Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chú trọng chọn CB nữ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín đưa vào quy hoạch nguồn CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Ðồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để CB nữ học tập nâng cao trình độ mọi mặt. CB nữ của quận không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phường Trà An có tỷ lệ CB nữ khá cao. Theo đồng chí Ðỗ Thị Kim Lan, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, hiện nay, Ban Chấp hành Ðảng bộ phường có 10/15 người là nữ; trong 21 đại biểu HÐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, có 10 nữ; trong 10 lãnh đạo quản lý ở các cơ quan khối Ðảng, đoàn thể của phường, có 5 nữ; 4 trong 5 lãnh đạo quản lý khối Nhà nước là nữ. Bí thư, Chủ tịch UBND phường cũng là CB nữ. Năm 2022, Ðảng bộ phường kết nạp 7 đảng viên, trong đó có 6 nữ. Quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 có 16/23 nữ, nhiệm kỳ 2025-2030 có 15/23 nữ. Ðảng viên Nguyễn Hoàng Minh Ngọc, Phó Bí thư Ðoàn phường Trà An, tâm sự: “Ðảng ủy phường, các đồng chí trong Chi bộ luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Ðồng chí Ðỗ Thị Kim Lan, Phó Bí thư, Chủ tịch HÐND phường Trà An, cho biết: “Các cấp ủy đảng luôn chú ý lực lượng trẻ kế thừa, mạnh dạn phân công giao việc, đề bạt, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phấn đấu, phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại mới”. 

Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bố trí CB nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp quận chiếm 35,1%, cấp cơ sở chiếm 41,2%; tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ Quận ủy 36,3%; tỷ lệ nữ đại biểu HÐND nhiệm kỳ 2021-2026 cấp quận là 39,39%, cấp phường là 34,83%; tỷ lệ CB nữ lãnh đạo quản lý khối cơ quan Ðảng, đoàn thể cấp quận là 31,03%; tỷ lệ CB nữ lãnh đạo quản lý khối Nhà nước là 25%; có 50% bí thư cấp phường là nữ. Ở quận Bình Thủy có nhiều CB nữ giữ những vị trí chủ chốt, như: bà Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND quận; bà Võ Ðông Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận; bà Lê Hoàng Thủy Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; bà Ðỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trà An; bà Phan Ngọc Kiều, Bí thư Ðảng ủy phường An Thới… được đào tạo và nỗ lực phấn đấu, đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác CB, việc phát huy vai trò CB nữ được lãnh đạo quận quan tâm thực hiện đúng quy định và theo phân cấp quản lý CB gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CB. Tỷ lệ nữ trong quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 là 34,69%. Tỷ lệ nữ trong quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ quận quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 là 32,69%. Trong năm 2022, quận đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển 46 CB, trong đó có 19 nữ. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện để CB, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Năm 2022, quận cử đào tạo sau đại học 2 CB (đều là CB nữ), 8 CB được đào tạo về cao cấp lý luận chính trị (có 1 nữ), 26 CB (trong đó có 20 nữ) được đào tạo trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho 4 CB (có 2 nữ), chương trình chuyên viên chính 10 CB (có 5 nữ). Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Công chức Văn hóa - Xã hội phường Trà An, chia sẻ: “Khi vào làm việc tại phường, tôi có bằng tốt nghiệp trung cấp viễn thông. Nhờ lãnh đạo phường quan tâm, tạo điều kiện, tôi phấn đấu được kết nạp Ðảng, học trung cấp lý luận chính trị và tự học đại học Luật. Tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.  

Theo đồng chí Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện cho CB nữ học tập, công tác, đóng góp khả năng của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Bình Thủy. Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ tiếp tục tập trung giáo dục nâng cao ý chí, lòng tự tin, phát huy thế mạnh của đội ngũ CB nữ trẻ, có trình độ, năng động; quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách CB nữ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là nữ... Song song đó, mỗi CB nữ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng trau dồi, nâng cao năng lực, đổi mới phương thức làm việc theo hướng khoa học, năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đạt hiệu quả, kết quả với chất lượng cao nhất. Qua đó, tăng cường đội ngũ CB nữ đông về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng quận Bình Thủy ngày càng phát triển.

Chia sẻ bài viết