18/03/2019 - 07:16

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đi đôi với quan tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch (QH), chuẩn bị nguồn cán bộ (CB) kế thừa, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thới Lai chỉ đạo đẩy mạnh đào tạo, luân chuyển CB. Nhờ vậy, trình độ đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hứa Hồng Tươi, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thắng (bìa phải) cùng các cán bộ vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để làm lộ giao thông.

Thực hiện các hướng dẫn của BTV Thành ủy Cần Thơ, từ đầu nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy Thới Lai chỉ đạo thực hiện tốt công tác QH CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khỏe của CB trước khi đưa vào QH. Hằng năm, tiến hành rà soát, bổ sung và kịp thời đưa ra khỏi QH những CB không còn đủ tiêu chuẩn, không có yêu cầu cơ cấu, hoặc uy tín thấp; bổ sung vào QH những CB có triển vọng phát triển…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đến nay, huyện đã thực hiện QH CB lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020- 2025. Cụ thể, QH Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 84 đồng chí, trong đó nữ chiếm 36,9%; 100% trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị (LLCT) trở lên. QH BTV Huyện ủy 21 đồng chí và chức danh chủ chốt huyện 15 đồng chí, tất cả đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên và trình độ LLCT cao cấp trở lên. QH cấp ủy xã, thị trấn có 232 đồng chí, trong đó nữ chiếm 37,9%, trẻ (dưới 35 tuổi) chiếm 52,58%, trình độ chuyên môn đại học chiếm 59,5%, trình độ  LLCT từ trung cấp trở lên chiếm 50%.

BTV Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ CB. Ba năm qua, huyện đã cử 535 lượt CB đi đào tạo, trong đó 161 CB đi đào tạo chuyên môn (19 thạc sĩ, 142 đại học), 48 CB đi đào tạo cao cấp LLCT và 326 lượt đi đào tạo trung cấp LLCT. Nhiều CB được đào tạo đã phát huy hiệu quả trong công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Trí Thanh, công chức tư pháp – hộ tịch xã Xuân Thắng, bộc bạch: “Trước đây, tôi có trình độ trung cấp luật. Được cử đi đào tạo đại học luật, tôi đã nâng cao kiến thức, giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả hơn, không để người dân phiền hà”. Còn đồng chí Lương Thị Thu Cúc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nói: “Được BTV Huyện ủy cử đi đào tạo thạc sĩ Pháp luật về quyền con người đã giúp tôi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác nhân quyền trong CB, đảng viên và nhân dân”.

Cùng với đào tạo ở trường lớp, BTV Huyện ủy Thới Lai quan tâm đào tạo CB trong thực tiễn. Cụ thể là đã luân chuyển 10 CB từ các cơ quan, đơn vị cấp huyện về làm Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, tất cả các CB được luân chuyển đều nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, một số đồng chí đã được rút về huyện bố trí chức vụ cao hơn.

Điển hình như đồng chí Hứa Hồng Tươi, từ Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đầu nhiệm kỳ, đồng chí được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thắng. Với vai trò người đứng đầu cấp ủy, đồng chí Tươi đã xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; cùng Đảng ủy đề ra nghị quyết sát thực tế, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Tươi đã được bầu vào BTV Huyện ủy, dự kiến bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Hay như đồng chí Huỳnh Thanh Phường, từ Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, tháng 8-2018, đồng chí được BTV Huyện ủy luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Thới Lai. Đồng chí Phường cho biết: “Gần 8 tháng qua, tôi cùng tập thể Đảng ủy thị trấn bàn bạc, đề ra nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc chỉ đạo kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương đô thị. Nhờ đó, ở khu vực trung tâm thị trấn không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần xây dựng thị trấn đạt 21/24 tiêu chí văn minh đô thị. Tôi cùng tập thể Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu trong quý IV thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, hiện nay, huyện đã thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện và các xã, thị trấn cũng đã thành lập tiểu ban nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. BTV Huyện ủy chỉ đạo tiểu ban nhân sự các cấp lựa chọn những CB đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để giới thiệu ứng cử cấp ủy; quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ mới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết