01/08/2011 - 08:35

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2011)

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở ngang tầm nhiệm vụ

Thời gian qua, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở xã phường, thị trấn luôn được các cấp ủy đảng quan tâm. Đến nay, đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo ở cơ sở (gọi tắt là BTG cơ sở) trên địa bàn thành phố đã được xây dựng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Bên cạnh vai trò tham mưu cho cấp ủy xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, BTG cơ sở còn bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phong trào hành động cách mạng của địa phương...

Đủ về số, mạnh về chất

Theo đồng chí Trần Ngọc Châu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực BTG Thành ủy Cần Thơ, thời gian qua, mặc dù Trung ương chưa có văn bản chỉ đạo về tổ chức bộ máy và cán bộ BTG ở cơ sở, nhưng BTG Thành ủy Cần Thơ đã vận dụng, hướng dẫn các Quận ủy, Huyện ủy thành lập BTG “hợp ghép” ở cơ sở. Thành phần “hợp ghép” của BTG cơ sở từ 5-13 thành viên (phổ biến nhất là từ 5-7 thành viên), bao gồm: trưởng ban là cấp ủy viên (do 1 đồng chí cấp ủy viên chuyên trách công tác tuyên giáo, hoặc 1 đồng chí giữ chức vụ khác kiêm nhiệm), 1 phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn xã, trưởng một số đoàn thể, cán bộ truyền thanh, hiệu trưởng trường học, trưởng trạm y tế...

Đồng chí Lê Minh Đức, Trưởng BTG phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt (đứng) đang thông tin thời sự cho đảng viên các ban, ngành, đoàn thể tại cuộc họp báo đầu tuần của phường. 

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thời gian qua, các cấp ủy đảng luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ này. Theo đồng chí Trần Minh Dũng, Phó Trưởng BTG Quận ủy Thốt Nốt, bên cạnh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ BTG cơ sở, BTG Quận ủy đã đề nghị đảng ủy các phường cử nhiều cán bộ BTG cơ sở đi học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn. Hiện nay, có 4 đồng chí trưởng ban và phụ trách công tác tuyên giáo cơ sở đang được cử đi đào tạo nâng cao trình độ; trong đó, 2 đồng chí đại học hành chính, 2 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Việc quan tâm đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt đã giúp đội ngũ cán bộ BTG cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn”. Đồng Phan Văn Tấn Tài, Trưởng BTG phường Thuận Hưng, bộc bạch: “Trước đây, do chưa được học lý luận chính trị, tôi thường gặp khó khăn trong công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết cho đảng viên, cũng như thực hiện các chức trách nhiệm vụ được phân công. Từ khi được Đảng ủy phường cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, tôi tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ”. Không riêng ở Thốt Nốt, cấp ủy các quận, huyện khác cũng rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ BTG cơ sở. Nhờ vậy, đến nay đội ngũ cán bộ BTG cơ sở trong thành phố cơ bản đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ. Theo số liệu khảo sát của BTG Thành ủy, trong số 85 đồng chí trưởng BTG và phụ trách công tác tuyên giáo ở cơ sở, có 28,23% có trình độ chuyên môn đại học, 71,76% có trình độ trung cấp; về trình độ lý luận chính trị, cao cấp chiếm 9,41%, trung cấp chiếm 67,05% và 23,52% có trình độ sơ cấp. Hầu hết cán bộ BTG cơ sở đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động...

Theo đánh giá của BTG Thành ủy, thời gian qua, đội ngũ cán bộ BTG cơ sở đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ cấp ủy cơ sở giao. Trong đó, nổi bật là thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy cơ sở kịp thời tổ chức triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức đảng cấp trên tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy (quận Bình Thủy), nói: “Đội ngũ cán bộ BTG phường có một số đồng chí là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Các đồng chí này có trình độ lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn nên thời gian qua làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy phường xây dựng các kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. Các đồng chí trong BTG phường còn đảm nhiệm tốt việc đứng lớp triển khai, quán triệt những nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong phường”. Đồng chí Lương Công Tiên, Phó Trưởng BTG phường An Thới (quận Bình Thủy), bộc bạch: “Nhờ được trưởng thành từ quân đội, thời gian qua, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước được đảng ủy phường giao triển khai cho cán bộ, đảng viên tôi tôi luôn đảm nhiệm tốt. Mặt khác, với vai trò của mình, tôi cũng thường xuyên tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đạt hiệu quả”.

Hơn 4 năm qua, đội ngũ cán bộ BTG cơ sở cũng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy cơ sở triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mang lại hiệu quả. Theo đồng chí Trương Phú Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ), nhờ sự tham mưu tốt của BTG, 4 năm qua, bình quân mỗi năm thị trấn tiết kiệm chi tiêu, kết dư ngân sách được hơn 200 triệu đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đội ngũ cán bộ, đảng viên thị trấn cũng có sự chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, thời gian qua, đội ngũ cán bộ BTG cơ sở cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền đấu tranh phê phán mọi tiêu cực trong xã hội, vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, lừa bịp nhân dân. Đội ngũ BTG cơ sở cũng nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời chỉ đạo tuyên truyền, giải thích, định hướng dư luận, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng, và tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Lê Minh Đức, Trưởng BTG phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt), kể: “Khoảng tháng 8-2010, qua nắm bắt dư luận, chúng tôi phát hiện một số phần tử xấu ở tỉnh An Giang đưa ra thông tin lừa bịp nhân dân trong phường với nội dung “nếu đăng ký làm công nhân xây dựng cầu Vàm Cống sẽ được ứng trước 30 triệu đồng, tác động đến nhiều người dân. Trước sự việc này, BTG phường đã trực tiếp giải thích cho nhiều người dân, đồng thời thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh phường để người dân cảnh giác trước âm mưu phá hoại của kẻ xấu”. Theo đánh giá của cấp ủy cơ sở, BTG cơ sở cũng đã phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy (quận Bình Thủy), nói: “Thời gian qua, phường triển khai nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông. Nhờ sự tích cực tuyên truyền, vận động của BTG và các đoàn thể phường nên các công trình được nhân dân đồng thuận cao”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ BTG cơ sở ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ

Theo đánh giá của BTG Thành ủy Cần Thơ, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đội ngũ cán bộ BTG cơ sở cũng còn một số hạn chế như: chưa chủ động, nhạy bén trong công tác tư tưởng; chưa sắc bén trong đấu tranh chống lại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; còn lúng túng trong việc nắm bắt, điều tra dư luận xã hội... Đồng chí Trần Ngọc Châu, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực BTG Thành ủy Cần Thơ, cho biết: Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ BTG cơ sở ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, hiện nay, theo hướng dẫn của BTG Trung ương, BTG Thành ủy Cần Thơ đã xây dựng hoàn chỉnh Đề án “Xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ BTG xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ”. Theo đó, từ nay đến hết quý 3 năm 2011, BTG Thành ủy phối hợp với các Quận, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở kiện toàn BTG “hợp ghép”, với số lượng từ 5-7 đồng chí; trong đó trưởng ban là cấp ủy viên chuyên trách công tác tuyên giáo, các thành viên “hợp ghép” là trưởng khối vận, phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn xã, trưởng đài truyền thanh... Để BTG cơ sở hoạt động có hiệu quả, thời gian tới, BTG Thành ủy chỉ đạo BTG các Quận, Huyện ủy thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho trưởng ban và thành viên BTG cơ sở; chỉ đạo đảng ủy cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ BTG cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng các trường. Phấn đấu đến năm 2015 các đồng chí trưởng BTG cơ sở có trình độ cao cấp lý luận chính trị và đại học chuyên ngành phù hợp với công tác tuyên giáo; có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu về lý luận và thực tiễn, có khả năng tham mưu giỏi, có năng lực tổng kết và giải quyết vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết