12/10/2011 - 22:10

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố

Bí thư Thành ủy Trần Thanh Mẫn trao bằng khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: XUÂN ĐÀO 

Xác định cán bộ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, hơn 7 năm qua, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý”. Từ đó, thành phố cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo thành phố ngày càng phát triển.

* QUY HOẠCH GẮN VỚI ĐÀO TẠO CÁN BỘ

Theo đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TW của Bộ Chính trị, 7 năm qua, BTV Thành ủy đã chỉ đạo các Quận ủy, Huyện ủy và tương đương xây dựng đề án quy hoạch cán bộ (CB) đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở xây dựng quy hoạch cấp trên. Công tác quy hoạch CB được tiến hành theo phương châm “động” và “mở”. Hàng năm, các cấp ủy đảng đánh giá lại CB trong diện quy hoạch, từ đó xem xét, bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch những CB không đủ tiêu chuẩn và điều kiện, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, có triển vọng. Bên cạnh đó, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy thực hiện công tác quy hoạch gắn với đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ CB, nhất là CB trong quy hoạch; xây dựng Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

Nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ, đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.  

Thực tế cho thấy, thời gian qua, các Quận ủy, Huyện ủy và tương đương đã thực hiện khá tốt công tác quy hoạch CB theo tinh thần chỉ đạo của BTV Thành ủy. Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Quận ủy chú trọng lựa chọn những CB có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, mức độ tín nhiệm; ưu tiên lựa chọn những CB trẻ, CB nữ... được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo quận và các phường. Trên cơ sở quy hoạch CB, 7 năm qua, quận đã đưa 858 CB đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt. Nhờ vậy, trình độ đội ngũ CB các cấp của quận được nâng lên. Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015 có 97,44% CB có trình độ chuyên môn đại học trở lên (tăng hơn nhiệm kỳ trước 12,83%), 87,18% CB có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên (tăng hơn nhiệm kỳ trước 33,3%). Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó ngành của quận đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên... Theo đồng chí Lê Cẩm Thoa, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Ninh Kiều, 7 năm qua, công tác quy hoạch CB của quận luôn thực hiện đúng quy trình quy định; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục được tư tưởng cá nhân, khép kín, cục bộ. Từ kết quả quy hoạch, quận đã cử 855 lượt CB đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt. Từ đó, nhiệm kỳ 2010-2015, BCH Đảng bộ quận có 94,87% CB có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (tăng hơn 12,82% so với nhiệm kỳ trước), có 92,31% CB có trình độ cao cấp và cử nhân chính trị (tăng hơn 33,35% so với nhiệm kỳ trước). Cấp ủy cơ sở có 78,46% CB có trình độ đại học trở lên; 12,69% CB có trình độ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 71,91% CB trình độ chính trị từ trung cấp trở lên. Tỷ lệ nữ và trẻ tuổi cao hơn quy định của trên.

Bên cạnh làm tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo CB, các quận, huyện đã có những mô hình mới, cách làm hay trong thu hút nguồn nhân lực, góp phần chuẩn hóa đội ngũ CB. Điển hình như quận Thốt Nốt xây dựng đề án nguồn nhân lực và sử dụng nhân tài 2010-2015. Với đề án này, ngoài chế độ hỗ trợ đào tạo và thu hút nhân tài của thành phố, quận hỗ trợ từ 4-6 triệu đồng/ năm cho sinh viên đang học tại các trường đại học ký hợp đồng cam kết làm việc tại quận sau khi tốt nghiệp. Đến nay, đã có 48 sinh viên ký kết hợp đồng, trong đó có 32 sinh viên về làm việc.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, nhờ làm tốt công tác quy hoạch, từ năm 2006 đến nay, toàn thành phố có 3.965 CB được cử đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị – hành chính, có 2.514 CB được cử đi học đại học và trên đại học về chuyên môn. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ CB của thành phố từng bước được nâng lên; chất lượng CB quy hoạch khóa sau luôn cao hơn khóa trước, cơ cấu CB hợp lý hơn, tỷ lệ CB nữ cũng được nâng lên. Cụ thể, quy hoạch BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 81 đồng chí. Trong đó, nữ chiếm 13,58% (cao hơn nhiệm kỳ trước 1,91%); dưới 40 tuổi 46,91%, trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ 44,44% (thấp hơn nhiệm kỳ trước 4%); trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học đạt 98,77% (cao hơn nhiệm kỳ trước 15,44%); trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 100% (cao hơn nhiệm kỳ trước 8,33%). Quy hoạch BCH Đảng bộ các quận, huyện và tương đương nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 502 đồng chí. Trong đó, nữ chiếm 17,93% (cao hơn yêu cầu cơ cấu 2,93%), dưới 40 tuổi chiếm 27,09% (cao hơn yêu cầu cơ cấu 17,09%); trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học chiếm 86,06% (cao hơn nhiệm kỳ trước 26,06%); trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt 63,55% (cao hơn nhiệm kỳ trước 13,05%).

LUÂN CHUYỂN HƠN 740 CÁN BỘ

Đồng chí Trần Quốc Trung, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “về công tác luân chuyển CB lãnh đạo quản lý”, từ khi chia tách tỉnh Cần Thơ, thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương đến nay, sau mỗi kỳ đại hội đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch luân chuyển CB cụ thể cho từng năm. Việc luân chuyển CB được tiến hành thận trọng trong cách làm, chuẩn bị tốt tư tưởng cả nơi CB đi và nơi CB đến, không làm ồ ạt, tràn lan, chạy theo số lượng. Luân chuyển phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khuyến khích được tính tự giác chấp hành của CB được luân chuyển. Từ năm 2003 đến nay, thành phố đã thực hiện luân chuyển 746 CB. Trong đó, luân chuyển dọc từ thành phố về quận (huyện) và quận (huyện) về xã (phường, thị trấn): 134 CB, luân chuyển từ xã (phường, thị trấn) về quận (huyện) và quận (huyện) về thành phố: 364 CB; luân chuyển ngang giữa các ngành trong quận (huyện): 219 CB, giữa các ngành thành phố: 24 CB và luân chuyển giữa các quận (huyện): 5 CB. Phần lớn CB được luân chuyển đều thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Huyện Phong Điền là một trong những địa phương thực hiện khá tốt công tác luân chuyển CB. Đồng chí Võ Hồng Nuôi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, cho biết: “BTV Huyện ủy luôn cân nhắc thực hiện luân chuyển phải đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm; tùy theo trình độ chuyên môn, năng lực sở trường của CB và yêu cầu nhiệm vụ. Từ năm 2004 đến nay, huyện có 125 lượt CB được luân chuyển công tác; trong đó, luân chuyển 79 lượt CB từ huyện về cơ sở và từ cơ sở về huyện, luân chuyển 46 CB giữa các ngành, huyện. Nhìn chung, việc luân chuyển đã giúp CB trưởng thành nhanh và toàn diện, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của hệ thống chính trị... Nhiều CB sau thời gian luân chuyển đã trưởng thành và được bố trí chức vụ cao hơn. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Chủ tịch UBND huyện. Năm 2005, đang làm Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái; năm 2007 chia tách địa giới hành chính xã Nhơn Ái thành lập thị trấn Phong Điền, đồng chí làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Điền. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái và thị trấn Phong Điền, đồng chí luôn sâu sát với các phong trào, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Giữa năm 2011, đồng chí được HĐND huyện bầu làm Chủ tịch UBND huyện.

Quận Ô Môn cũng là địa phương thực hiện tốt công tác luân chuyển CB. Theo đồng chí Phạm Thanh Liêm, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, bên cạnh thực hiện tốt các quy trình, quy định trong công tác luân chuyển CB, các cấp ủy đã quan tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với CB được luân chuyển, đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi để kịp thời giúp đỡ CB được luân chuyển phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. Các cấp ủy cũng làm tốt công tác tư tưởng đối với CB được luân chuyển và nơi đi, nơi đến của CB, nên không xảy ra tình trạng cục bộ địa phương, bè phái, cá nhân, hoặc kèn cựa địa vị. Từ năm 2004 đến nay, quận có 84 CB được luân chuyển công tác. Hầu hết CB được luân chuyển đều có ý thức rèn luyện, phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí sau luân chuyển đã trưởng thành nhanh chóng. Tiêu biểu như đồng chí Huỳnh Mười Một, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, trước đây là Bí thư Quận đoàn, năm 2006 đồng chí được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy phường Trường Lạc, qua 4 năm làm CB cơ sở, đồng chí đã trưởng thành và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nên cuối năm 2010 được bổ sung vào BTV Quận ủy, phân công làm Trưởng ban Dân vận Quận ủy.

* * *

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đánh giá: “Công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển CB thời gian qua đã giúp thành phố chủ động hơn trong công tác CB, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước chuẩn hóa đội ngũ CB các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, cũng như lâu dài”. Tuy nhiên, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phân tích, công tác quy hoạch CB ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn biểu hiện khép kín trong nội bộ; một số cấp ủy chưa mạnh dạn luân chuyển CB; một số CB được luân chuyển chưa chịu khó nghiên cứu, học tập, hiệu quả công tác chưa cao... Nhằm nâng cao chất lượng CB các cấp, thời gian tới, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch CB giai đoạn 2011-2015; thực hiện tốt công tác quy hoạch nguồn CB cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm nguồn CB để đổi mới từ 30-40% CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong giai đoạn 2011-2015, BTV Thành ủy chỉ đạo, mỗi năm, các cấp ủy luân chuyển 10% CB trong diện quy hoạch để phấn đấu đến nhiệm kỳ 2015-2020, đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý thành phố và quận, huyện đối với khối chính quyền có trên 85% và đối với CB khối đảng có 90% đã qua luân chuyển làm CB chủ chốt hoặc trưởng thành từ cấp dưới. Đồng thời, BTV Thành ủy lãnh đạo các ngành, các địa phương quan tâm vận dụng chính sách hỗ trợ kinh phí cho CB được luân chuyển để thuận lợi hơn trong công tác, sinh hoạt.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết